nieuws

Aannemer niet altijd de klos bij kapotte leidingen

bouwbreed Premium

nieuwegein – Aannemers van funderingswerken willen niet langer opdraaien voor schade aan ondergrondse buizen, kabels en leidingen. Nu worden ze vaak aansprakelijk gesteld, ook als ze niet konden weten dat er ondergrondse obstakels waren.

De Nederlandse Vereniging van Aannemers Funderingswerken (NVAF) is druk bezig met de aanpassing van de Algemene Voorwaarden voor de onderaanneming. Reden hiervoor is dat haar leden hoe langer hoe vaker aansprakelijk worden gesteld voor schade en soms ook voor gevolgschade aan ondergrondse infrastructuur.

Dat is opmerkelijk omdat zowel in de Uniforme Administratieve Voorden (UAV) als in de Aanwijzingen ter voorkoming van schade aan leidingen (AVSL) de opdrachtgever of in zijn naam de bouwdirectie verplicht is de onderaannemer te laten weten waar buizen, kabels, leidingen of duikers onder de grond zitten. Een zogenoemde KLIC-melding kan daarbij helpen. In de praktijk komt het echter voor dat funderingsbedrijven onvolledige of verkeerde informatie krijgen, met als gevolg schade aan de ondergrondse infrastructuur.

In de nu nog ontwerp-algemene voorwaarden regelt de NVAF nu de aansprakelijkheid van de hoofdaannemer voor deugdelijke informatie. Gebeurt dat niet, dan is de onderaannemer niet aansprakelijk voor schade aan ondergrondse kabels, buizen of leidingen, duikers en rioleringen. Ook gevolgschade kan dan niet voor zijn rekening zijn. De hoofdaannemer kan alleen onder die aansprakelijkheid uit als hij de onderaannemer door middel van tekeningen heeft geinformeerd over de exacte ligging.

Eigen initiatief

Dit alles laat onverlet, zo laat de NVAF weten, dat van de onderaannemer wel enig eigen initiatief mag worden verwacht. Als er geen of onvoldoende informatie wordt gegeven over ondergrondse obstakels, dient hij de hoofdaannemer toch wel even te waarschuwen.

De manier waarop met dit soort verantwoordelijkheden wordt omgegaan heeft gevolgen voor de vraag welke verzekering eventuele schade moet dekken. De wijze waarop de NVAF de zaken nu wil regelen, betekent dat in de meeste gevallen de CAR-verzekering van de hoofdaannemer kan worden aangesproken. In de huidige praktijk wordt nu vaak de aansprakelijkheidsverzekering van de onderaannemer gebruikt.

Een soortgelijke regeling wil de NVAF voor ontwerpschade. In principe, zo staat in de ontwerp-voorwaarden, is de onderaannemer niet aansprakelijk voor het ontwerp, zelfs niet als hij daarover advies heeft gegeven.

Anders ligt het wanneer het volledige (deel)ontwerp van de hand van de onderaannemer is. In dat geval wordt de aansprakelijkheid overigens wel beperkt tot tien procent van de aanneemsom.

De algemene ledenvergadering van de NVAF heeft op hoofdlijnen de ontwerp-voorwaarden goedgekeurd. De laatste details en commentaren worden nu verwerkt. Medio dit jaar worden de definitieve voorwaarden uitgebracht.

Reageer op dit artikel