nieuws

‘Zonder sturing wordt het helemaal niets’ Beter gebruik kennis verhoogt rendement bouw

bouwbreed

Het topmanagement van bouwbedrijven moet zich intensief gaan bemoeien met kennismanagement. Alleen zo is het mogelijk aanwezige kennis optimaal te gebruiken en is er kans op de ontwikkeling van nieuwe kennis. Op die manier kunnen de rendementen van bouwbedrijven omhoog. “Zonder sturing vanuit het topmanagement wordt het allemaal niets”, zo staat te lezen in het rapport ‘kennis op de balans’.

“Geef generieke aanbevelingen over rendementsverbetering van bouwondernemingen door een betere benutting van de productiefactor kennis. Kies daarbij als invalshoek de positie van het middelgroot en grootbedrijf in de bouwnijverheid.” Zo luidde de opdracht van staatssecretaris Dick Tommel voor het project ‘kennismanagement in de bouwnijverheid’.

Reden hiervoor was de heersende mening dat het uitvoerend bouwbedrijf onvoldoende gebruik maakt van beschikbare kennis. Bouwbedrijven zouden pragmatisch opereren. Ze zouden enerzijds veel op routine doen en improviseren op basis van kennis die onbewust wordt toegepast.

Door systematischer en strategischer met bestaande en nieuwe kennis om te gaan, kunnen bouwondernemingen de kwaliteit van hun productie en diensten verbeteren, hun toegevoegde waarde voor de opdrachtgever vergroten en daarmee hun concurrentiepositie versterken.

Gedwongen

Het rapport van een commissie onder voorzitterschap van prof. ir. Jan Stuip, beschrijft dat bouwondernemingen wel gedwongen zijn strategisch om te gaan met kennis. Dit is een gevolg van veranderingen van buiten. “Met standaardconcepten, beproefde technieken, traditionele samenwerkingspatronen en defensieve routines zal een bouwonderneming niet alert en effectief kunnen reageren.”

Creativiteit op het gebied van concepten, toepassingen, technieken, contractvormen en oplossingen zijn de sleutelwoorden voor de toekomst. “En die creativiteitssprong zullen ondernemingen alleen kunnen maken als zij investeren in de opwaardering van kennis”, aldus het rapport.

Labeling

De commissie doet dan ook een aantal aanbevelingen om het gebruik en de bruikbaarheid van kennis te stimuleren. Zo zullen kennisproducenten door waarborgen en ‘labeling’ van kennis aangeven dat de door hen geleverde kennis voldoet aan eisen van beschikbaarheid, bruikbaarheid en betrouwbaarheid.

Daarnaast moeten bedrijven gestimuleerd worden om meer gebruik te maken van bestaande en nieuwe kennis. Bedrijven die daar goed in zijn moeten daarin een voorbeeldrol vervullen.

De commissie vindt voorts dat kennis een strategische functie in grote bouwondernemingen heeft en daarom thuishoort op directieniveau. Daarom zal binnen de directie de portefeuille ‘kennismanagement’ expliciet toegedeeld worden. Investeringen in kennis moeten op de balans van de onderneming zichtbaar zijn.

Ondernemingen moeten bovendien bewust investeren in een bedrijfscultuur waarin nieuwe ideeen, veranderingen, flexibiliteit, inventiviteit en ondernemerschap de norm zijn en waarin mislukkingen en fouten dienen als leerervaring.

Ook van de overheid verwacht de commissie het een en ander. Zij zal zich als opdrachtgever moeten ontwikkelen tot veeleisende marktpartij die ruimte laat voor nieuwe ideeen van uitvoerende partijen. Daartoe moet een (publiek-privaat gefinancierd) onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma worden opgetuigd, gericht op verbetering van het publieke opdrachtgeverschap op alle bestuurlijke niveaus.

De bedoeling is in het najaar een congres over dit thema te organiseren. Eind 1999 zal van een tijdelijke commissie kennismanagement een rapport verschijnen waarin ontwikkelingen op dit gebied beschreven staan.

Reageer op dit artikel