nieuws

Ziekteverzuim daalt niet verder

bouwbreed

Het sinds 1994 dalende ziekteverzuim bij particuliere bedrijven is vorig jaar tot staan gekomen. In 1994 daalde het verzuim sterk nadat de Wet terugdringing ziekteverzuim bepaalde dat de eerste twee tot zes weken van het verzuim voor rekening van de onderneming zou moeten komen. Vanaf 1 maart 1996 moet de werkgever een jaar lang het loon aan een zieke werknemer doorbetalen.

Nu heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek geconstateerd dat in 1997 het verzuim niet verder is gedaald. Zowel in 1996 als vorig jaar bedroeg het verzuim 4,6% exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. De bouwnijverheid vertoonde vorig jaar zelfs een licht verhoogd verzuim, namelijk van 4,5% tegenover 4,3% in 1996.

Reageer op dit artikel