nieuws

Zanddepot Den Helder hangt af van winning in Amstelmeer

bouwbreed Premium

De financiering van het op- en overslagdepot voor zilt zand bij Den Helder is mede afhankelijk van de vraag of er gedurende vier jaar zand gewonnen kan worden uit het Amstelmeer. Zo niet, dan wordt het project in Den Helder onzekerder.

Dat verklaarde advocaat Koeman van Amstelzand BV gisteren tijdens een hoorzitting bij de Raad van State. Daar kwamen de beroepen aan de orde die een bollenteler en het gemeentebestuur van Wieringen hebben ingesteld tegen de door de provincie Noord-Holland aan Amstelzand verleende ontgrondingsvergunning voor het Amstelmeer.

Overheden en milieuorganisaties willen dat de zandwinning uit de Waddenzee gestaakt wordt. In plaats daarvan zal meer ophoogzand voor bouwprojecten en de aanleg van wegen uit de Noordzee moeten komen. Het is de bedoeling dat zand uit de Noordzee voor de kop van Noord-Holland bij Den Helder binnenkomt. Dat vraagt om een (onderwater)depot. Volgens de huidige planning zou dat eind 2002 klaar kunnen zijn. Tot die tijd zou zand uit het Amstelmeer de tekorten in de kop van Noord-Holland moeten opvangen.

Vrees voor verzilting is de belangrijkste reden voor de bollenteler en het gemeentebestuur van Wieringen om in beroep te gaan tegen de aan Amstelzand verleende ontgrondingsvergunning. Ervaringen met ontgrondingen in de Wieringermeer zouden hebben uitgewezen dat de vrees hiervoor niet geheel onterecht is. Binnen zes weken hopen de rechters een oordeel klaar te hebben.

In het verleden is altijd gesteld dat de zandwinning uit het Amstelmeer noodzakelijk is om een tijdelijk tekort aan ophoogzand in de kop van Noord-Holland op te vangen. Door het ontbreken van een vergunning is dit nog steeds niet begonnen.

Duur zand

Van een tekort aan ophoogzand in de ‘Kop’ is echter nog geen sprake; veel Noordzeezand wordt nu per binnenvaartschip via IJmuiden aangevoerd. Voor deze transporten moeten 24 bruggen open en advocaat Koeman vreest dat het zand hierdoor te duur wordt.

Volgens Koeman draait het in deze kwestie om veel geld. De overheid zou in het geheel niet meebetalen aan het depot bij Den Helder. “Het benodigde geld moet uit particuliere middelen komen en de zandwinners zijn bereid dat te verstrekken”, verzekerde hij.

Wel op een voorwaarde; een deel van de benodigde f. 8 miljoen zou met de zandwinning in het Amstelmeer verdiend moeten worden.

Reageer op dit artikel