nieuws

Woningbouw voor Den Haag stuit op grote problemen Tegenvallers op Vinex-locatie Wateringse Veld

bouwbreed

De voortgang van de Vinex-locatie Wateringse Veld is in gevaar. Een juridisch steekspel tussen transportbedrijf Van Vliet Contrans, de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland is vooralsnog uitgelopen op een overwinning van Van Vliet. Het gevolg is dat de bouw van meer dan 500 woningen op de tocht komt te staan. “Een tegenvaller”, erkent Dick van der Harst, directeur Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld. “Vooral omdat we het hele gebied verder in handen hebben en zo zouden kunnen beginnen.”

Afgelopen week vingen de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland bot bij de Raad van State. Deze haalde eerder al een streep door de bouwplannen van de Ontwikkelingscombinatie bestaande uit de gemeente Den Haag en Bouwfonds Woningbouw. Immers, tegen de komst van de stadsuitbreiding had transportbedrijf Van Vliet Contrans met succes bij de Raad van State geprotesteerd. De woningen komen in de visie van het transportbedrijf met een afstand van 35 meter te dichtbij. Hierdoor voorziet Van Vliet Contrans een beperking in de bedrijfsvoering en de groeimogelijkheden.

Afgewezen

Het verzoek van Den Haag en de provincie om de schorsing op te heffen is nu door de Raad van State afgewezen. Aanleiding voor dit besluit is dat de provincie Zuid-Holland zich nog moet buigen over een milieuvergunning die Van Vliet Contrans heeft aangevraagd. “En de Raad van State wil eerst duidelijkheid hebben over de inhoud van de milieuvergunning”, legt Van der Harst uit.

Hij geeft toe dat het een juridisch ingewikkelde zaak is die voor de Ontwikkelingscombinatie verstrekkende gevolgen heeft. “Nu de Raad van State de schorsing handhaaft, staan wij voor een moeilijke keuze: of met de planvorming beginnen en dan als risico te lopen dat we alles met terugwerkende kracht over moeten doen, of de vertraging en oplopende kosten voor lief nemen. We zijn daar nog niet uit.”

Onderhandelingen met het transportbedrijf hebben tot dusverre geen succes gehad. “We hebben met elkaar rond de tafel gezeten om te kijken of we niet een deel van de kosten die zij toch moeten maken om aan de milieu-eisen te voldoen, voor onze rekening kunnen nemen. Maar daarover hebben we geen overeenstemming bereikt”, aldus Van der Harst.

Vertraging

Niet bekend

Jurisprudentie

Aan de andere kant is er op Wateringse Veld nog wel een klein lichtpuntje. Zo is de Haagse raadscommissie akkoord gegaan met de bouw van 212 woningen in deelplan 5.

Opvallend daarbij is dat het grootste deel van die grond in handen was van eigenaren die zaken hadden gedaan met de Alternatieve Bouw- en Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld. Deze contracten bleken in het kader van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten niet waterdicht. De eigenaren van vier percelen kozen dan ook eieren voor hun geld en zijn alsnog in zee gegaan met Van der Harst en cs. “Wat dat betreft zorgen wij hier in Wateringse Veld wel voor de nodige jurisprudentie voor de Wet Voorkeursrecht Gemeenten.”

De alternatieve Bouw- en Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld die gevestigd is in Delft weigerde iedere vorm van commentaar.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels