nieuws

Wijziging SFB-methode voorlopig uitgesteld

bouwbreed Premium

amsterdam – De uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen van de SFB Groep hoeft de uitbesteding van de werkzaamheden aan de commerciele poot van de SFB-holding nog niet te staken. Eerst wordt een Plan van Aanpak nog door een deskundige op zijn merites bekeken.

Het College van Toezicht Sociale Verzekeringen wil dat SFB een speciaal gegevensbestand voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen ww en wao maakt. Nu nog draait de uitvoering van deze publieke taken – de verwerking van mutaties en de inning van premies – mee met die in de commerciele poot van de SFB Groep. Het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV) noemt dit “een verboden vervlechting, waar zo spoedig mogelijk een eind aan moet worden gemaakt”.

Intrekken

Als in het jaar 2001 de marktwerking in de sociale verzekering op dit punt zijn intrede doet, zou het weer zijn toegestaan. Het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (LISV), dat de eis van toezichthouder CTSV overbracht, liet ook weten dat het CTSV niet zou aarzelen de vergunning voor de uitvoering van de wettelijke taken van het SFB in te trekken als niet aan deze eis werd voldaan.

Deskundige

Ondanks protesten van het SFB – men werkt zo al sinds 1952, het is erg effectief, na 2001 mag het wel en wijziging kost tientallen miljoenen guldens – leverde men een Plan van Aanpak tot herziening van de werkzaamheden in.

Het LISV heeft nu besloten dit plan door een onafhankelijke deskundige te laten onderzoeken op effectiviteit en hem of haar te vragen naar mogelijke alternatieven. Een tijdsduur voor dit onderzoek is niet genoemd. Bovendien moet de deskundige nog worden aangezocht.

Het SFB (voormalig Sociaal Fonds Bouwnijverheid) laat weten niet ongelukkig te zijn met deze gang van zaken.

Reageer op dit artikel