nieuws

VNO-NCW bepleit aanleg light rail

bouwbreed

Het is van het grootste belang dat het kabinet investeert in light rail. In een tijd waarin de overheid mensen uit de auto probeert te halen, is het volgens voorzitter Blankert van werkgeversorganisatie VNO-NCW “een volstrekt verkeerd signaal” om af te geven op deze moderne vorm van openbaar vervoer. De ANWB is dezelfde mening toegedaan.

Blankert bracht zijn mening gisteren naar voren in een rondetafelgesprek met de Kamercommissie voor Milieu over het Nationaal Milieu Beleidsplan (NMP 3). Aanleiding was een rapport van het Centraal Planbureau (CPB) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over investeringen in verkeer en openbaar vervoer. Dat stelt dat investeringen in het openbaar vervoer weinig mensen uit hun auto halen.

Blankert denkt dat CPB en RIVM te negatief zijn over light rail. Hij is ervan overtuigd dat de milieuvoordelen groter zijn dan deze organisaties aannemen.

Ook de ANWB toonde zich tijdens het rondetafelgesprek een fel tegenstander van “investeren in meer van hetzelfde” om de files te verminderen. Volgens P. Langeweg, hoofd van de afdeling Algemeen ledenbelang, is investeren in light rail “juist een heel strategische investering”.

Reageer op dit artikel