nieuws

Vlaamse regering trekt extra geld uit voor openbare werken

bouwbreed Premium

De protesten van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), de Vlaamse tak van de nationale aannemersbond NCB in Belgie, hebben vruchten afgeworpen. De Vlaamse regering heeft haar eerdere belofte waargemaakt en f. 55 miljoen extra uitgetrokken voor weg- en waterwegwerken.

De Vlaamse premier Luc van den Brande had het geld begin dit jaar beloofd tijdens een vergadering met de VCB en daarbij verklaard dat investeringen in openbare werken een beleidsprioriteit waren voor de Vlaamse regering.

Maar omdat het daarna drie maanden stil werd, zonder dat er gevolg werd gegeven aan deze belofte en de Vlaamse regering intussen wel met extra geld voor andere sectoren over de brug kwam, vreesde de VCB buiten de prijzen te vallen.

De Vlaamse aannemers staken hun onvrede niet onder stoelen of banken en herinnerden Van den Brande vorige maand nog eens aan zijn belofte, waarna de Vlaamse regering het besluit nam om f. 55 miljoen extra in openbare werken te steken.

Achterstand

Deze investering is overigens geen overbodige luxe. Door de jarenlange verwaarlozing heeft het onderhoud van bruggen en vooral wegen in Vlaanderen een forse achterstand opgelopen.

Vooral de secundaire wegen liggen er op vele plaatsen slecht bij waardoor de verkeersveiligheid in het gedrang is gekomen. De situatie op de snelwegen is wat beter, maar laat op een flink aantal plaatsen te wensen over.

Reageer op dit artikel