nieuws

Vijftig bedrijven geinteresseerd in Randstadrail

bouwbreed

rotterdam – Maar liefst vijftig bedrijven willen graag de Randstadrail aanleggen. Zij reageerden op een advertentie in het Europees publicatieblad. Een deel van hen bezocht deze week de presentatie die werd verzorgd door het projectteam voor de lightrailverbinding tussen Rotterdam, Zoetermeer en Den Haag. Het merendeel van de geinteresseerden komt uit Nederland.

De aanwezige bedrijven lieten zich informeren over het ‘prestatiebestek’ voor de Randstadrail zoals projectleider Hillen het betiteld. Alleen het trace ligt vast. Hoe, wie en wat er gaat rijden staat nog ter discussie. Tot 30 april hebben bedrijven de tijd hun plannen in te dienen. Daaraan kan echter geen enkel recht worden ontleend. Begin volgend jaar wordt de Randstadrail Europees aanbesteed en aan de laagste bieder vergeven. Deze opzet van het project is afgekeken van de aanbesteding van de HSL-Zuid. Ook hier worden straks circa vijf consortia uitgenodigd om plannen verder uit te werken.

Engels

Eenvijfde van de belangstellende bedrijven is afkomstig uit het buitenland, waaronder Groot-Brittannie, Frankrijk en Duitsland. Hillen ziet in de internationale belangstelling erkenning voor het project en verwacht veel innovatieve ideeen. “In Engeland bijvoorbeeld hebben ze al veel ervaring met dit soort projecten en ook met deze vorm van samenwerking.”

De belangstelling komt vooral van bedrijven uit de civiele techniek, fabrikanten van railsystemen en advies- en ingenieursbureaus. Daarnaast zijn er enkele financiele instellingen, vervoerders en materieelbouwers.

Een greep uit de deelnemerslijst van de informatiebijeenkomst: Arcadis, B+B Tec Boor, Bombardier, Grootint, HBW, Oranjewoud, Stork en Volker Stevin. Ook vervoerders als Arriva, Lovers Rail en Peek Traffic waren aanwezig.

Er heeft zich al minimaal een consortium gevormd dat gaat inschrijven op de Randstadrail. Dat bestaat in elk geval uit ADTranz, Ballast Nedam, NS, RET en HTM.

Toch waren niet alle aanwezigen even positief: “Ik denk niet dat er veel reacties komen”, zegt een sombere G. Fuchs van DHV, bezoeker van de informatieve bijeenkomst. “Ze zijn al tien jaar bezig en nu mag het bedrijfsleven in een maand een innovatief plan op tafel leggen.”

Ook NBM-Amstelland reageerde bezorgd: “Klopt het dat alle vastgoed rond de huidige stations is geclaimd door de NS. Daarmee hebben ze toch een voorkeurspositie.” Projectleider Hillen kon daarop niet anders dan bevestigend antwoorden. NS Vastgoed heeft nog vijftien jaar recht op alle grond in de directe stationsomgeving.

Eisen

Het pakket van eisen voor de lightrail is omvangrijk. De ruim vijftig kilometer spoor, die al aanwezig is, moet worden aangepast. Bovendien moet een nieuw trace van 7,5 kilometer worden aangelegd. Alle bestaande stations moeten worden opgewaardeerd en tien nieuwe worden bijgebouwd.

De reeds bestaande voorzieningen zijn van de Hofpleinlijn en de Zoetermeerlijn, waarvan per dag 20.000 mensen gebruikmaken. Met de nieuwe spoorverbinding moet dat aantal vervijfvoudigen.

Minister Netelenbos heeft tussen de 600 en 1200 miljoen gulden gereserveerd voor de aanleg van de lijn. Hillen verwacht dat de minister deze zomer nog het fiat geeft voor aanleg. Uiterlijk eind volgend jaar moet de gunning rond zijn, om begin 2001 te beginnen met de bouwwerkzaamheden. In 2003 moet het project klaar zijn.

Markt geeft doorslag bij aanbestedingsvorm

Bij de aanbesteding van de Randstadrail is een extra consultatieronde ingelast. Doel daarvan is de markt af te tasten naar de slimste manier om het project aan te besteden. Bouw, beheer en exploitatie worden in een pakket op de markt te brengen.

“We willen weten welke vorm van risico en welke delen van het project bedrijven het meest aanspreekt”, verklaart R. Buck van Buck Consultants. Voor Randstadrail bekijkt hij de mogelijkheden voor de ontwikkeling van vastgoed rond stations.

Het voordeel van publiek private samenwerking wordt gevonden in technisch slimme oplossingen. Ook verwacht het projectteam financiele voordelen te behalen door bouw, beheer en exploitatie in een pakket onder te brengen.

Voor de markt is het aantrekkelijk een concessie voor een periode van tien of vijftien jaar binnen te halen.

“Bij de HSL is na de consultatieronde gekozen voor losse aanbesteding van onder- en bovenbouw. Het is de vraag of dat bij de Randstadrail ook de beste oplossing is”, stelt Buck.

Hij ziet in de Randstadrail een zoektocht naar de mogelijkheden van pps. “Het is aftasten, zoeken naar een goede vorm. Want juist het formuleren van de definitie is lastig.”

Uiteindelijk wordt gekozen voor het consortium dat tegen de laagste kosten, het beste maatschappelijke rendement oplevert. “Dat klinkt zo gemakkelijk en logisch. Maar wat doe je als een aanbieder helemaal rendabel een keer per dag kan rijden. Dat past niet in het uitgangspunt dat vervoersverbinding frequent rijdt. Of iemand komt met een plan om een paar Oost-Duitse wagonnetjes op te knappen. Dat is in tegenspraak met het moderne imago dat de lijn moet hebben. Het is misschien wel te vergelijken met het kopen van een auto. Je kunt eindeloos varieren in prijs, prestaties en imago.”

Buck heeft al met projectleider Hillen afgesproken om 30 april voor de postbus te gaan liggen. “We hebben de ideeen en vragen op een rij gezet. Nu ligt de bal even bij het bedrijfsleven.”

Het trace van de Randstadrail. In rood de bestaande Hofpleinlijn en de Zoetermeerlijn. Gestippeld zijn varianten van denieuw aan te leggen traces.

Reageer op dit artikel