nieuws

Versnelde aanleg vijfde baan Schiphol vrijwel kansloos

bouwbreed Premium

De kans dat de Tweede Kamer zal instemmen met een versnelde aanleg van de vijfde baan van Schiphol lijkt zeer klein. Alleen de VVD en het CD steunen de noodwet die minister Jorritsma (Verkeer) hiervoor heeft ingediend.

Het CDA is “in beginsel bereid de wet te steunen”, al heeft de fractie nog een aantal kritische vragen. VVD, CDA en CD vormen echter geen meerderheid in de Kamer. De PvdA heeft “grote twijfels”, D66 is “zeer kritisch”. GroenLinks en de drie kleine christelijke fracties (SGP, RPF, GPV) zijn tegen een versnelde aanleg.

De noodwet moet er voor zorgen dat de vijfde baan in 2003 klaar is. Door bezwaarprocedures te beperken en onteigening te versnellen, denkt Jorritsma de aanleg met vijf maanden te kunnen versnellen.

PvdA en D66 spraken dinsdagavond laat nog geen definitief oordeel uit, maar uiten veel kritiek op de noodwet van Jorritsma. Zij betwijfelen of de wet werkelijk tijdwinst zal opleveren. En als die er al komt, is de winst volgens PvdA-Kamerlid Van Gijzel beperkt. “Want hoeveel extra vluchten levert de snellere aanleg eigenlijk op?” De PvdA verwacht dat de wet in de praktijk tot de nodige problemen zal leiden.

In de Kamer verzetten veel fracties zich tegen het voornemen van Jorritsma om onteigening sneller mogelijk te maken. De minister heeft haar oorspronkelijke voorstel hiervoor aangepast, maar juist die wijziging kan volgens CDA en PvdA de eventuele tijdwinst weer teniet doen. Schiphol schrijft dit in een brief aan de Kamer.

Strijdig

De grote fracties, inclusief de VVD, vroegen zich af of de manier waarop Jorritsma te werk wil gaan niet strijdig is met de Grondwet en Europese regelgeving. “De minister zal met een heel goede beantwoording moeten komen”, aldus CDA’er Reitsma.

De VVD wil eventueel het wetsvoorstel splitsen en het onderdeel over de onteigening laten vallen. In dat geval gaat het alleen nog om een stroomlijning van de procedures om vertraging te voorkomen, ook bij andere bijzondere projecten. Dat idee lijkt echter kansloos.

Reageer op dit artikel