nieuws

‘Vernatting’ moet Schokland redden

bouwbreed Premium

De provincie Flevoland reserveert tien miljoen gulden om boeren rondom het voormalige eiland Schokland te laten verkassen. Reden daarvoor is dat het grondwaterpeil in dit gebied flink wordt verhoogd.

De maatregel is noodzakelijk om te voorkomen dat Schokland wegzakt in de poldergrond en om te voorkomen dat archeologische schatten vergaan. Vernatting is onderdeel van een pakket maatregelen dat verdere inklinking van Schokland belet, de ontwikkeling van de natuur stimuleert, de archeologische bodemschatten beschermt en de lokale (toeristische en agrarische) industrie versterkt.

De maatregelen zijn gebundeld in een Plan van Aanpak Nieuw Schokland. In totaal is tenminste f. 13 miljoen uitgetrokken om het gebied nieuw leven in te blazen. Vooral boeren ten oosten van Schokland worden door de maatregelen getroffen. Een oostelijke strook van maximaal 500 meter breed wordt kletsnat gehouden, wat de grond minder geschikt maakt voor landbouw.

Schokland werd in 1995 door de Unesco opgenomen op de Werelderfgoedlijst. Sinds de drooglegging in 1942 is het gebied door sterke ontwatering ongeveer een meter ingeklonken, op sommige plekken tot anderhalve meter.

Reageer op dit artikel