nieuws

Verkiezingen mogelijk spelbreker in Friesland ROM-project op de tocht door veranderende meningen

bouwbreed

De verkiezingen kunnen de uitvoeringsplannen voor Zuidoost Friesland nog lelijk in de war sturen. Hoewel de Stuurgroep van het ROM (ruimtelijke ordening en milieu)-project de plannen waarmee ruim f. 200 miljoen is gemoeid zelf op een rij heeft, moet nu de achterban zijn zegen eraan geven. “En het kan zijn dat er in de nieuwe gemeenteraden een andere mening ontstaat. Ook is het maar de vraag of een nieuw kabinet straks de projecten nog ondersteunt”, aldus een woordvoerster van het Projectbureau ROM. “Het zou sneu zijn als het sneuvelt.”

Maar de kans is volgens haar niet ondenkbaar. De afgelopen vijf jaar hebben maar liefst veertien overheden en organisaties zich over het 60.000 hectare grote gebied in Zuidoost Friesland gebogen. Vorig jaar bereikten zij een akkoord met als resultaat een lijvig ‘Plan van Aanpak’.

Als rode draad door de afspraken heen loopt de verbetering van de leef- en natuuromgeving in het gebied. “Maar zoals meestal in zo’n grote groep is er altijd wel iemand die linksaf wil terwijl de rest nu juist rechtdoor wil. En als die ene dan toch blijft volhouden dat het linksaf veel leuker is, dan duurt het dus alleen maar langer eer er een overeenkomst is.”

Alle bestuurlijke achterbannen van de vertegenwoordigers van de projectgroep hebben dezer dagen een ferme ROM-koffer op de deurmat gekregen. In deze koffer zit niet alleen uitvoerige documentatie over de plannen maar ook het Slotconvenant ROM-Zuidoost Friesland. Het is de bedoeling dat dit convenant, waarin ook de financiele consequenties van de projecten voor de deelnemers staan omschreven, wordt ondertekend.

Discussie

Of en zo ja wanneer dit zal gebeuren is afhankelijk van of men zich in de plannen kan vinden. “We streven ernaar dat in november van dit jaar het convenant kan worden ondertekend. Maar het is duidelijk dat er nog een besluitvormingstraject moet worden doorlopen. En er zal heus nog de nodige discussie zijn. Maar”, zo benadrukt zij, “het zou echt heel sneu zijn wanneer het project door gewijzigde opvattingen toch nog sneuvelt.”

Vooral omdat in de visie van de woordvoerster de streek, die ruwweg behelst de gemeenten Oostellingswerf, Opsterland en Heerenveen ten oosten van de A32 en ten zuiden van de A7, er op zit te wachten. “We hebben informatieavonden gehouden waar steeds zo’n achthonderd mensen op afkwamen. De behoefte is er wel.”

Landgoedwonen

Met de plannen die er door de projectgroep zijn gemaakt, moet het gebied Zuidoost Friesland tussen nu en 2005 sterk worden verbeterd. De projecten richten zich op verbetering van de natuur, toerisme en recreatie maar ook op de woonomgeving van het landelijk gebied. Zo kan, aldus de projectgroep, Zuidoost Friesland als woongebied aantrekkelijker worden gemaakt. Ruimte voor nieuwbouw wordt daarbij vooral gezien in aansluiting op de bestaande kernen. Daarnaast moet er ruimte zijn voor andere speciale en bijzondere vormen van wonen, zoals het landgoedwonen. Hierbij gaat het om een nieuw te ontwikkelen en duurzaam te beheren boscomplex met daarin een gebouw. De woonfunctie op landgoederen kan volgens de projectgroep in principe goed worden gecombineerd met bepaalde bedrijfsvormen zoals kantoren, ateliers of werken aan huis.

Voor wat betreft infrastructuurprojecten liggen er voorstellen voor het realiseren van bijna 24 kilometer aan vaarroutes en wandel- en fietspaden.

Hoewel de formele besluitvorming dus nog z’n beslag moet krijgen, wordt de uitvoering van een aantal projecten al in de steigers gezet. Zo is er inmiddels een recreatie- en toerismeconsulent aangesteld. Deze heeft als taak gekregen om plannen voor verbetering van toerisme en recreatie te onderzoeken. “Hij heeft daar nu al bijna een dagtaak aan”, aldus de woordvoerster van het projectbureau.

Reageer op dit artikel