nieuws

Veilingroute is veilig en voldoende bereikbaar

bouwbreed

De Veilingroute (N222), die de veiling bij Honselersdijk in het Westland verbindt met de N54 en het rijkswegennet, is veilig en voldoende bereikbaar voor hulpdiensten. Politie, brandweer en ambulancediensten overleggen nog hoe zij de hulpverlening het beste kunnen organiseren.

Enkele weken geleden raakte de Veilingroute in opspraak, omdat hij niet voldoende toegankelijk zou zijn voor hulpdiensten. De weg bestaat uit twee banen en een brede, verhoogde middenberm. Hij wordt geflankeerd door grasbermen. De gemeente Naaldwijk maakte zich bij monde van burgemeester Elzenga zorgen over de situatie. In een overleg van de provincie en de betrokken instanties, afgelopen vrijdag, bleek echter dat er geen onoverkomelijk probleem is.

“Het is een kwestie van organisatie. Om de 300 tot 400 meter is de middenberm verlaagd. Om de 500 meter is er een pechplaats. De rijstroken zijn 4 meter breed en de fundering loopt nog 75 centimeter onder het gras van de berm door”, licht ing. W. van Riemsdijk van de Provincie Zuid-Holland toe.

De weg heeft met opzet slechts twee rijstroken, een brede verhoogde middenberm, geen vluchtstroken en rotondes in plaats van kruisingen. Dat alles verhoogt de verkeersveiligheid. Bovendien is het een duurzame weg, uitgevoerd met secundaire materialen en hergebruikt teerhoudend asfalt. Tijdens het overleg werd geconcludeerd, dat de balans positief uitvalt, als de duurzame veiligheid wordt afgezet tegen de wat mindere bereikbaarheid voor hulpdiensten.

Opening

“Als zich een ongeval voordoet, kunnen er wegvakken worden afgezet. De middelen voor zo’n afzetting zouden ter plaatse aanwezig kunnen zijn”, aldus Van Riemsdijk.

De opening van de weg was gepland op 1 juli. Het is inmiddels wel zeker, dat hij op 29 april in gebruik genomen kan worden. Dat is te danken aan de grote inzet van onder andere de medewerkers van KWS en NBM-Amstelland Infrastructuur en Milieu, die de weg hebben aangelegd.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels