nieuws

Utrecht: asfaltcentrale Teerbau toch dicht

bouwbreed

utrecht – Het Gorinchemse bedrijf Teerbau GMBH moet zijn asfaltcentrale op het Utrechtse industrieterrein Lage Weide verwijderen. Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben daartoe opnieuw besloten, nadat de provinciale beroepscommissie een zelfde besluit ongeldig verklaarde.

Teerbau kreeg twee jaar geleden een tijdelijke milieuvergunning van de provincie voor de asfaltcentrale. Om in aanmerking te komen voor een definitieve vergunning moest het bedrijf binnen een jaar via metingen aantonen dat de vervuiling – en vooral de stankoverlast – binnen de wettelijke perken bleef.

In de ogen van het provinciebestuur slaagde Teerbau daar echter niet tijdig in, waarna het provinciebestuur half december vorig jaar besloot de tijdelijke vergunning in te trekken en Teerbau gelastte de installatie te verwijderen.

Tegen dat besluit tekende het bedrijf bezwaar aan bij de provinciale beroepscommissie. Die oordeelde dat het besluit van GS niet voldeed aan de eisen van de Raad van State, omdat er geen vooraankondiging van had plaatsgevonden. Nu dat wel is gebeurd, voldoet het besluit wel aan de voorwaarden, meent GS.

Stankoverlast

Overigens was Teerbau het niet eens met de verlening van de tijdelijke vergunning in 1997. Bij de Raad van State vroeg het bedrijf om schorsing van dit besluit. De Raad van State bepaalde echter dat de provincie er terecht vanuit was gegaan dat de centrale stankoverlast zou kunnen veroorzaken en dat de tijdelijke vergunning dus terecht was verstrekt.

Inmiddels ligt de asfaltcentrale al zeker een half jaar stil. Directeur H. Post van Teerbau zei eerder in deze krant dat zijn bedrijf daardoor een schade leidt van o ongeveer 15.000 gulden per dag. Post was niet bereikbaar voor commentaar op het besluit van GS.

Reageer op dit artikel