nieuws

Twee aardgasleidingen in Zeeland door een sleuf

bouwbreed

Aangezien er in Nederland vrijheid van leidingaanleg bestaat, is er in beginsel geen aanleiding om bezwaar te maken tegen de aanleg van twee aardgasleidingen nabij Zelzate in Zeeland door zowel de Gasunie als Delta Nutsbedrijven. Dat is het antwoord van de ministers Wijers en De Boer op vragen over deze kwestie van het Tweede Kamerlid mevrouw Witteveen-Hevinga (PvdA).

Dat Kamerlid vond het van de gekke dat beide ondernemingen een leiding aanleggen om een verbinding te krijgen met de Internconnector in het Verenigd Koninkrijk die vrijwel hetzelfde trace volgen.

Bij de aanleg van de aardgasleidingen hebben Gasunie en Delta Nutsbedrijven niet naar het algemeen belang gekeken, zoals de vragenstelster suggereerde, maar naar het belang van de eigen (semi)private onderneming, aldus de bewindslieden. De ondernemingen denken hun eigen leiding op economisch verantwoorde wijze te kunnen exploiteren. Er is wel overleg gevoerd over het leggen van een gezamenlijke leiding, maar men is niet tot overeenstemming gekomen.

De ministers noemen het nadeel van extra ruimtebeslag beperkt. De twee leidingen worden samen en tegelijk in een sleuf aangelegd, waardoor de belemmerende strook waarop door de leidingbeheerder een zakelijk recht-overeenkomst met de grondeigenaar wordt afgesloten, met zijn elf meter slechts een meter breder is dan bij de aanleg van een leiding.

Omdat de provincie als voorwaarde stelde dat de leidingen gezamenlijk moeten worden aangelegd is er ook tijdens aanleg nauwelijks verschil in overlast voor grondeigenaren.

Reageer op dit artikel