nieuws

Tummers-Cremers krijgt na 75 jaar nieuwe identiteit

bouwbreed

Het elektrotechnisch installatiebedrijf Tummers-Cremers in Roermond viert deze maand zijn 75-jarig bestaan. Met deze mijlpaal, doet het gerenommeerde bedrijf wel afstand van zijn vertrouwde bedrijfsnaam. Samen met drie andere werkmaatschappijen van Internatio-Muller werden de elektrotechnische en werktuigbouwkundige krachten gebundeld. Met ingang van deze week opereert Tummers-Cremers officieel onder de nieuwe naam Imtech Projects Zuid BV en Imtech Maintenance Zuid BV.

“Het gaat hier om een organisatorische herindeling”, licht algemeen directeur ing. A. Parmentier toe. “De elektrotechnische en werktuigbouwkundige bedrijven zijn als het ware bij elkaar gevoegd. Imtech Projects is de system integrator, de totaaloplosser; Imtech Maintenance verzorgt het beheer, service en onderhoud. Op deze manier kunnen we marktgerichter werken.”

Het werkterrein van de nieuwe combinatie is breed. “We verzorgen het hele traject van conceptontwikkeling, ontwerp, tot onderhoud en instandhouding van elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties.” Het bedrijf heeft een omzet van f. 100 miljoen.

Het jubilerende bedrijf is onder andere actief in de utiliteitsbouw. “Het aandeel technische installaties in de utiliteitsbouw neemt hand over hand toe, met name interne communicatie, data, telecommunicatie”, constateert Parmentier. Binnen deze markt ontwerpt en installeert v/h Tummers-Cremers onder andere installaties voor beveiliging, uit- en inbraak, warmtetechniek, communicatie infrastructuur.

“Wij krijgen steeds complexere problemen op te lossen. Daarom werken wij met specialisten, kwalitatief hoog geschoold personeel, die voor woningbouw gewoonweg veel te duur zijn.”

Zo bedacht het bedrijf onder andere een beveiligingsinstallatie voor de gevels van het provinciehuis in Den Bosch, dat niet moest afgaan als de duiven erop neerstreken. Voor het Mega-kantoor in Roermond werd een speciale automatische zonwering ontworpen.

Industrie

Maar van oudsher is de naam Tummers-Cremers toch met de industrie verbonden. Parmentier: “Onze groei is eigenlijk hand in hand gegaan met dat van industriele bedrijven, met menig bedrijf zijn we logistiek en besturingstechnisch meegegroeid.” Momenteel wordt zeventig procent van de omzet in de industrie (procesbesturing, industriele automatisering) behaald. “De industrie reageert sneller op economische ontwikkelingen en dat vereist maatwerk.” De enthousiaste directeur noemt als voorbeeld de nieuwe besturing met draaistroommotoren voor een extruderlijn bij Kalle Pentaplast, “tot op een honderdste procent nauwkeurig”.

Niet zelden bedacht Tummers-Cremers een technische oplossing, waarmee internationaal de markt werd opgegaan. “Wij hebben bijvoorbeeld een bijzonder besturingssysteem voor de mengvoederindustrie ontworpen. Dat wordt nu toegepast bij fabrieken in onder andere Taiwan, Mongolie, Brazilie.”

Het elektrotechnische bedrijf dankt zijn (internationale) succes overigens niet alleen aan het innovatieve handelen. “Wij zijn ook al heel vroeg begonnen te praten over bouwprocesmanagement, waardoor we een voorsprong hebben op veel andere landen. Er is nu een tendens om geintegreerd te bouwen. Daarbij lopen we nu voor op bijvoorbeeld onze Duitse collega’s die veel fragmentarischer te werk gaan.”

Tummers-Cremers is van oorsprong een familiebedrijf, dat zich de afgelopen driekwart eeuw ontwikkelde van een winkeltje in witgoed en lampen tot een hypermodern elektrotechnisch en werktuigbouwkundig bedrijf waarvoor geen uitdaging te veel is. De band van het personeel met het bedrijf is anno 1998 nog altijd hecht; het gemiddeld verloop is 2,7%.

Het bedrijf was vooral na de oorlog betrokken bij tal van industrie- en utiliteitsprojecten. In die naoorlogse jaren verwierf het bedrijf al gauw (internationale) naam met panelenbouw.

De rol van de elektrotechnische installateurs is in de loop der jaren aanzienlijk veranderd, meent Parmentier: “Wij worden steeds eerder in het bouwproces betrokken, soms al in de ontwerpfase. Dat is met name het geval in de gezondheidszorg, denk maar aan alle elektronica rondom het bed.”

De roerige bedrijfsgeschiedenis is beschreven in het boek ‘Mensen verbinden’ dat ter gelegenheid van het jubileum het licht zag. Net als de oprichter van het bedrijf, Frans Tummers, hecht Parmentier veel belang aan de mensen in de organisatie. “Mensen zijn ons grootste kapitaal” herhaalt Parmentier regelmatig.

Techneut of manager?

De directeur onderkent dat het vinden van hoogwaardig kwalitatief personeel een probleem is. Het bedrijf is daarom op diverse terreinen zelf actief. “Wij volgen als eerste bedrijf in deze regio een zogenaamde MKB-route, waarbij we jonge hbo’ers werven die in hun laatste jaar zitten. Zo kunnen ze al tijdens hun studie leren inspelen op de wensen van het bedrijfsleven.”

Ook opleiding en interne loopbaanontwikkeling heeft volop de aandacht. “Jonge mensen stellen we voor de keuze: blijf ik techneut, of word ik manager, om te zien waar hun affiniteit, kwaliteit ligt. Maar ook een manager moet technisch inhoudelijk op de hoogte zijn.”

Daarnaast exploiteert Tummers-Cremers samen met andere installatiebedrijven een Regionale Praktijk Opleidings Centrum, waar jongeren worden opgeleid tot vakbekwame lieden voor de elektrobranche.

Volgens Parmentier is er maatschappelijk gezien sprake van een herwaardering voor technologie. “Langzaam zien ook milieubewegingen in dat technologie nu oplossingen kan aandragen. Ik verwacht dat pas over vijf a tien jaar het effect van die toenemende belangstelling voor de technische studierichting merkbaar zal zijn.

De jubilaris besteedt eveneens veel aandacht aan communicatie, door alle geledingen van het bedrijf. “Wij hebben een intern communicatie-programma. Tachtig procent van onze mensen hebben direct contact met de opdrachtgevers; attitude, motivatie en uitstraling zijn daarbij van wezenlijk belang.”

Parmentier omschrijft de installatiebranche als “leuk en uitdagend, maar de concurrentie is hard.” Wat een elektrotechnische bedrijf in deze harde tijden staande houdt? “Gunnen en vertrouwen”, antwoordt hij resoluut.

Voor de toekomst voorziet hij wederom een groei, maar die zal ontstaan door ‘verdringing’. “Ik verwacht dat in de toekomst meer middelgrote bedrijven zullen worden overgenomen door de grotere. Ook wij zijn op dat gebied actief.”

Imtech Projects Zuid

In 1923 legde Frans Tummers (Lektrisch Frenske) in Helden de basis voor het elektrotechnisch installatiebedrijf Tummers-Cremers. De naam Cremers is van zijn vrouw, die eveneens in de zaak actief was.

De elektromonteur begon met een winkel in elektrotechnische apparaten en nam steeds grotere installatiewerken aan, met opdrachtgevers als Philips. Vooral na de oorlog was het bedrijf bij tal van industrie- en utiliteitsprojecten betrokken en richtte het zich op de panelenbouw. De leiding kwam in 1960 in handen van zijn zoon Gerrit Tummers.

In 1987 werd het familiebedrijf overgenomen door Internatio-Muller, dat de sector Imtech introduceerde waarin de elektrotechnische en werktuigbouwkundige activiteiten werden onderbracht. Met ingang van dit jaar vormt Tummers-#irecteurCremers samen met Nettenbouw Binneninstallaties te Mill, van Buuren van Swaay te Maastricht/Eindhoven en BS-Service in Maastricht/ Cuijk de bedrijven Imtech Projects Zuid BV en Imtech Maintenance BV. Ing. A. Parmentier, sinds 1993 algemeen directeur Tummers-Cremers, leidt deze bedrijven. Bij de vier regionale business units werken 500 mensen. De omzet beloopt f. 100 miljoen.

Tummers-Cremers gaat na 75 jaar verder onder de nieuwe naam Imtech. Ing. A. Parmentier, algemeen directeur Imtech Projects Zuid BV en Imtech Maintenance Zuid BV, voor het bord met de nieuwe bedrijfsnaam. “Het gaat hier om een organisatorische herindeling.” Foto: Rob Kitslaar

Het sturen van bedrijfsprocessen gebeurt steeds vaker vanachter de computer.

V/h Tummers-Cremers beschikt over het Certificaat van Toezicht behorend bij het Elektrotechnisch Veiligheidskeur (EVK). Tot een van de belangrijke activiteiten behoort het keuren van elektrotechnische installaties en elektrisch handgereedschap.

Reageer op dit artikel