nieuws

TNO wil groeien naar omzet van een miljard

bouwbreed

In zijn jaarverslag over 1997 laat TNO een duidelijke stijging van de resultaten zien. Ook dit jaar verwacht de onderzoeksorganisatie een vergelijkbare groei. Uiteindelijk moet over vier jaar de grens van f. 1 miljard zijn overschreden.

Na de in 1996 afgesloten periode van afslanking en herorientatie groeide de omzet van TNO vorig jaar naar f. 780 miljoen, bijna 7,5 procent meer dan in 1996. Het resultaat steeg met f. 2 miljoen naar f. 13 miljoen. Ook het personeelsbestand groeide voor het eerst sinds 1990 weer: met 5 procent naar 4192.

Van de omzet was f. 472 miljoen voor contractonderzoek. Daarvan kwam f. 251 miljoen uit opdrachten van het bedrijfsleven. Dat is een stijging van 13 procent. Voor de Nederlandse overheid deed TNO minder onderzoek dan in 1996: f. 106 miljoen tegen f. 111 miljoen. Behalve van Verkeer en Waterstaat ontving TNO van alle ministeries minder opdrachten. De buitenlandse omzet kwam 10 procent hoger uit op f. 115 miljoen.

Een groot deel van de omzetstijging werd veroorzaakt door de voormalige Rijks Geologische Dienst die fuseerde met TNO Grondwater en Geo-Energie. Er bleef 5 procent autonome groei over.

Voor de komende jaren voorziet TNO een versnelling in de groei, omdat “in een tijd waarin kennis de belangrijkste grondstof is geworden voor de economie, de impact van TNO op de economie en de samenleving nog aanzienlijk kan groeien”. Het onderzoeksinstituut heeft dan ook een omzet van f. 1 miljard als doelstelling voor het jaar 2002.

Reageer op dit artikel