nieuws

‘Tijd is rijp voor grootschalig verbeteren afvalstoffen’ VROM en Rijkswaterstaat moeten aan de slag met immobilisatie

bouwbreed Premium

Het verbeteren van afvalstoffen door ze onoplosbaar te maken (immobilisatie) verdient steun van de politiek. Die moet ervoor zorgen dat VROM en Rijkswaterstaat in actie komen. De tijd is rijp voor het op grote schaal toepassen van immobilisatie.

Dat stellen de initiatiefnemers van het Centrum voor Immobilisatie (CIM), met name CUR, Novem, de Vereniging Nederlandse Cementindustrie (VNC) en de pas opgerichte Nederlandse Vereniging van Immobilisaten Producenten (NVIP).

Een week voor de behandeling van immobilisatie in het procedure-overleg van de Tweede Kamer maken deze initiatiefnemers bekend, dat zij besloten hebben om samen het CIM op te richten. Het Centrum wordt gevestigd in het CUR-gebouw te Gouda. De oprichting valt in juni en het CIM wordt operationeel na de zomervakantie. Het wordt een punt waar alle kennis over immobiliseren is samengebald. Het doel is correcte informatie te verschaffen over verantwoorde toepassingen van immobilisatie.

Demonstratieprojecten

Het CIM in oprichting heeft nog wel wat problemen. De financiering is pas half rond en er bestaat relatief weinig belangstelling voor immobiliseren als milieuverantwoorde verwerking van afvalstoffen. De oplossing wordt gezocht in een actieve participatie van VROM en Rijkswaterstaat. De ministers staan op het standpunt, dat de markt het probleem van de afvalstoffen zelf moet oplossen. Het CIM vindt echter, dat er demonstratieprojecten moeten komen, omdat er nog teveel twijfel over immobilisatie bestaat. Er is geld nodig, het draagvlak moet worden vergroot en de ministeries beschikken over veel kennis van technieken en regelgeving. “Het zou zonde zijn als de markt het nu niet oppakt en de investeringen verdwijnen. Dan duurt het weer tien jaar voordat immobilisatie aan bod komt. De politiek moet daarom in actie komen”, aldus woordvoerders van het CIM.

Stortkosten omhoog

Vanaf 1 januari 1999 geldt het Bouwstoffenbesluit. Daarin is geregeld dat steenachtige bouwstoffen moeten voldoen aan bepaalde eisen ten aanzien van uitloging. Als er sprake is van een voor het milieu of de gezondheid gevaarlijke afvalstof, dan kan hij door immobilisatie opgewerkt worden tot een bruikbare bouwstof.

Er zijn koude en warme, fysische en chemische technieken om dit te bereiken. Volgens ir. M. Geense, projectcoordinator bij de CUR, is immobiliseren concurrerend ten opzichte van het storten van afval. S. Houtman, programmaleider bij de Sector Milieu van de Novem, wijst erop dat de politiek geen ruimte meer beschikbaar wil stellen voor het storten van gevaarlijk afval.

“Bij oude storten van 20, 30 jaar oud wordt de ondergrond nu vervuild. Het afval loogt uit en zakt gewoon door de bodem van de stort heen”, stelt zij. Het gaat veel geld kosten om dat op te lossen. De stortkosten moeten mede daarom omhoog, vindt het CIM.

Reageer op dit artikel