nieuws

TBI Holdings gaat door met spreiding activiteiten

bouwbreed

In de lange termijn strategie van TBI Holdings is een verdere spreiding te verwachten van de activiteiten. Directie-voorzitter ing. M.I. Platschorre: “Die spreiding gaat voortreffelijk. Van projectontwikkeling tot toelevering, gww, woning- en utiliteitsbouw, ontwikkelt zich zowel regionaal als nationaal een bijzonder aardig patroon.”

In het nieuwe kantoor van TBI Holdings op de Kop van Zuid in Rotterdam, kijkt Platschorre op de 19de verdieping bijzonder tevreden uit over de skyline die gonst van de bouwactiviteiten. Tijdens het gesprek wordt hij terzijde gestaan door ir. G.J. Woudenberg van TBI Holdings en tegelijk directievoorzitter van TBI Bouwgroep BV: “Wij hebben als groep en als holding een heel mooi jaar achter de rug. Met een behoorlijke rendementsverbetering binnen onze bedrijven en algehele betere resultaten dan in het boekjaar 1996.”

“In de utiliteitsbouw zijn wij nu dusdanig sterk vertegenwoordigd, dat daar het grootste gedeelte van onze omzet uitkwam. Maar wij willen blijven groeien in de woningbouw en de gww-sector, met daarboven ook in de toeleveringsbedrijven. In die toelevering zien wij goede toekomstverwachtingen en dus past het in onze strategie daarin een grotere vinger in de pap te krijgen. Op al die fronten maakten wij behoorlijk goede vorderingen.”

Bouwomzet

In het kader van het uitbreiden in de toeleveringsbedrijven nam TBI twee jaar geleden de Voorbij Groep over. Woudenberg: “Voorbij is bij ons in de club gekomen. En sinds vorig jaar zijn wij hard bezig geweest met acquisities op het gebied van heien. Dit resulteerde in 1997 in het overnemen van een tweetal heibedrijven, Van de Graaf en Leeflang, die inmiddels zijn geintegreerd in Voorbij Heibedrijf.”

In dezelfde TBI-filosofie kwam daar afgelopen oktober nog Schokbeton bij, dat nu wordt geherstructureerd op de manier waarop Voorbij Groep is gestructureerd. “Dat proces is bij Schokbeton nog maar een paar maanden bezig en loopt naar ons idee uitstekend!”, aldus Woudenberg.

Een andere nieuwkomer die de TBI-‘club’ in het afgelopen jaar is komen versterken is de Haverkort Groep. Daardoor is de TBI Bouwgroep in 1997 boven de f. 800 miljoen omzet gekomen. De projectontwikkelingscijfers (via Johan Matser) zijn daar buiten gehouden. De totale omzet van de hele TBI-groep kwam daarmee op zo’n f. 2,2 miljard.

Directievoorzitter Platschorre: “De omzet is op hetzelfde peil gebleven als in 1996 en heel veel gestegen tegenover 1995. Dat kwam omdat in 1996 een paar hele grote projecten waren opgeleverd, zoals op de Kop van Zuid. Onze doelstelling is echter niet een veel hogere omzet te halen, maar om een gelijkmatige winstgroei in de bouw te bereiken.”

Groei woningbouw

Zijn collega Woudenberg vult aan: “Onze productie in de bouw lag aanzienlijk hoger dan die omzet van f. 800 miljoen. Wij gebruiken in onze jaarcijfers alleen die van op geleverde werken. Als wij dus kijken waarin wij als groep nog in vertegenwoordigd zijn, dan komen wij uit op een productie van bijna f. 1 miljard gulden. Het is belangrijk om dit in ogenschouw te nemen, wil je het volledige TBI Bouwvolume zien.”

De Groep heeft volgens de beide directeuren ‘nog een stuk groei bij de woningbouw op het programma staan’.

Wat zijn daarbij uw prognoses?

Woudenberg: “Wij onderschrijven daarin de landelijke prognoses en denken de komende 2 a 3 jaar heel succesvol te kunnen participeren in de woningbouw. Die bouw is nu op een maximum en zal over enige jaren mogelijk licht teruglopen.” Platschorre: “Hoewel ik denk dat er sprake is van een koopkrachtige vraag!” Woudenberg: “De markt van koopwoningen zal behoorlijk blijven, vooral die met een stuk eigen grond. Niet op te dure grond, want dat is het grote probleem wat her en der nu de kop opsteekt. Wij zien een behoorlijke markt dus op niet te dure locaties, zoals in de stedelijke naoorlogse wijken. In stadsvernieuwingswijken zijn genoeg gebieden te vinden om te herontwikkelen. Zo ook zijn er in de kleinere gemeenten voor ons volop kansen. Met goedkopere woningbouw van pakweg 3 ton, tot ver daarboven.”

In de totale TBI-strategie zegt Platschorre tenslotte: “Het gros van onze bouwactiviteiten zal in Nederland blijven. Alleen in onze sectoren installatietechnieken en industriele productie zien wij mogelijkheden en ontwikkelingen over de grenzen. Buiten Europa is dat dan meestal klantvolgend.”

Jaarcijfers TBI Holdings (in mln gulden)

1997 1996 Omzet 2198 2242 Omzet buitenland 196,5 165,9 Bedrijfsresulaat 64,2 58,9 Winst 49,5 44,8 Werkvoorraad per 1 januari 1998 1430 1000

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels