nieuws

Stressmeter

bouwbreed

De stressmeter loopt op, zo lijkt het wel. Een op de drie mensen die arbeidsongeschikt worden heeft last van psychische aandoeningen. En het schijnt dat stress op het werk hier iets mee te maken heeft.

De Bouw- en Houtbond FNV gaat nu de stress van bouwvakkers in kaart brengen. Niet zelf natuurlijk. Onderzoekers van de universiteit in Groningen gaan dat doen bij 6500 leden van de FNV. Nagegaan zal worden hoeveel uren bouwvakkers per week gemiddeld werken. Of er hoge productienormen gelden. De onderlinge sfeer wordt onder de stressmeter gelegd. En ook wordt bekeken of het werk in emotioneel opzicht zwaar is.

De bouwvakkers die kortgeleden in Amsterdam met de netgestorte betonvloer naar beneden zakten, kunnen daar wel iets over vertellen. Waarschijnlijk hebben zij de schrik nog behoorlijk in de benen zitten.

Gelukkig wordt de stress wetenschappelijk gemeten. En meten is een vertrouwd gegeven in de bouw.

Toch gebeuren er af en toe ook onverklaarbare dingen in de bouw. En dat heeft dan niks met stress te maken maar wel met teveel hemelwater. Een tijdje terug viel de regen met bakken vol uit de lucht. Zoveel water in korte tijd, dat er op een ander bouwwerk ineens een steiger instortte. De regen had de ondergrond meegenomen.

Maar voor bouwvakkers en anderen in de bouw die last hebben van stress gloort er hoop. De aannemer van de toekomst komt er aan. Hij wordt getoond tijdens de Technische Kontaktdagen in Wezep begin juni. Want een aannemer van de toekomst heeft vast oog voor factoren die van invloed zijn op stress.

Maar die aannemer van de toekomst heeft weer niets van doen met de planologie-dictator die een topman van Ballast graag wil. Het bleek te gaan om een vakminister die zich opstelt als een dictator op het gebied van de planologie. En dat zou weer nodig zijn omdat er in ons land onvoldoende ruimte zou zijn om aan alle verlangens op het gebied van milieu en landschappelijkheid tegemoet te komen. Dat zal wel. Maar toch voel ik al mijn stressmetertje oplopen bij het idee dat een persoon lijntjes trekt in ons landschap.

Met het imago van de bouw gaat het gelukkig steeds beter. En zeker als we dat toetsen aan de gemiddelde duur van de dienstverbanden in de bouw. Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid heeft dit uitgezocht. De bouwvakker werkt gemiddeld negen jaar bij dezelfde hoofdaannemer en iets korter bij een onderaannemer. Het begint er op te lijken dat de duiventil waarmee de bouwnijverheid wel eens werd vergeleken er niet meer is.

En dat de bouw veel te bieden heeft kwam ook nog naar voren op een feestje in Rijssen. Er werd gesproken over de maatschappelijke waardering voor de mensen met de blauwe en de witte boorden. En zoals topman Brinkman van het AVBB daar opmerkte moet werken met je handen positiever gewaardeerd worden door het brede publiek.

En als dat zover is zullen meer jongeren weer kiezen voor een technisch beroep.

Reageer op dit artikel