nieuws

Statenvragen over Middengebied van Geleen

bouwbreed

De fractie GroenLinks in de Provinciale Staten van Limburg heeft grote bedenkingen tegen de samenwerkingsovereenkomst die de gemeente Geleen sloot over de bouw van 1150 woningen in het Middengebied in de periode 1998-2006. IBC Keulen BV en Bouwfonds Woningbouw BV realiseren de woningen, die een totale omzet hebben van f. 350 miljoen.

In de overeenkomst is vastgelegd dat de twee marktpartijen ‘in natura’ zorg dragen voor de aanleg van een deel van de Westelijke Randweg en een deel van het Landschapspark.

GroenLinks heeft hierover vragen gesteld aan GS. Die houden onder andere verband met de voorgenomen herindeling van Sittard en Geleen waardoor de gemeenten onder financieel toezicht staan van de provincie en Geleen het besluit van de overeenkomst moet voorleggen aan het provinciaal bestuur.

De tegenprestatie ‘in natura’ ( f. 20 miljoen) is volgens GroenLinks minder risicovol bij uitbetaling van de som aan de gemeente.

Reageer op dit artikel