nieuws

Staal

bouwbreed

Bij Kiwa Certificatie en Keuringen zijn twee ontwerpen voor Nationale Beoordelingsrichtlijnen (brl) gepubliceerd. Het betreft brl 0507 van 18 maart 1998 ‘Rondstaal voor hijsvoorzieningen van betonelementen’ en brl 1720 van 18 maart 1998 ‘Voorspanstaal; type voorspanstreng voor voorgespannen heipalen’. Deze gaat over voorspanstrengen FeP 2060. Kritiek op beide richtlijnen kan voor 15 mei dit jaar worden ingediend bij ir. R.J. Holtshuijsen van Kiwa te Rijswijk.

Bladzink

Kiwa Certificatie en Keuringen heeft drie beoordelingsrichtlijnen over bladzink gepubliceerd: brl 2034 ‘Bladzink’, brl 2035 ‘Dakgoten en hulpstukken van bladzink’ en brl 2044 ‘Hemelwaterafvoerbuizen en hulpstukken van bladzink’. Tot 15 april dit jaar is het mogelijk kritiek op de richtlijnen in te dienen. Informatie bij ing. P.C.M. de Vester van Kiwa.

– Bodemas

Kiwa Certificatie en Keuringen heeft de beoordelingsrichtlijn 9302 ‘E-bodemas voor ongebonden toepassing op of in de bodem in grond- en wegenbouwkundige werken’ gepubliceerd. De richtlijn vervangt brl 1996-05-03. De belangrijkste wijziging is de aanpassing van de producteisen in het kader van het Bouwbesluit. Informatie: ir. H.H. Hoven, Kiwa, Rijswijk.

Alle genoemde richtlijnen zijn te krijgen bij Kiwa NV te Rijswijk.

Reageer op dit artikel