nieuws

Rotterdamse werklozen aan de slag via vijf-procentsregeling

bouwbreed

De Maasstad lijkt het middel te hebben gevonden om langdurig werklozen aan een baan in de bouw te helpen. Via de ‘vijf-procentsregeling’ zijn sinds januari vorig jaar 103 Rotterdamse werkzoekenden ‘aan de bak’ gekomen. Ze zijn ingezet op 22 bouwprojecten. Het is dan ook de bedoeling om op de ingeslagen weg verder te gaan.

Dat zegt M. Schonewille, coordinator van het bemiddelingspunt bouw van het Arbeidsbureau in Rotterdam. De vijf-procentsregeling betekent dat vijf procent van de aanneemsom van bouwprojecten waarvoor de gemeente opdrachtgever is, moet worden besteed aan het in dienst nemen van langdurig werklozen.

De werkgever bepaalt zelf hoe hij hieraan invulling wil geven. Hij mag zelf werklozen in dienst nemen, maar kan ook van zijn onderaannemers eisen dat ze voor het betreffende bouwproject een aantal mensen inzetten die al lang geen baan hebben. De werklozen worden aangetrokken via het arbeidsbureau. Vervolgens kunnen ze in dienst gaan bij het samenwerkingsverband Zuid-Holland of bij een uitzendbureau, of rechtstreeks bij de aannemer.

De aannemer krijgt in geen geval ‘zo maar’ mensen in de maag gesplitst. Voordat er wordt bemiddeld tussen werkzoekenden en werkgever, analyseert het Projectbureau Vijf-procentsregeling van de Dienst Stedebouw en Volkshuisvesting (DS en V) aan de hand van bestekken wat voor soort personeel er nodig is. Daarna volgt overleg met de werkgever.

Het Bemiddelingspunt Bouw van het Arbeidsbureau brengt vervolgens de partijen bij elkaar. “Als we iemand spreken die in de bouw wil werken, maar waarvan we weten dat hij niet in de branche past, dan sturen we hem natuurlijk niet naar een aannemer. We kijken enerzijds naar wat werkzoekenden kunnen en willen, anderzijds bespreken we met de werkgever aan wat voor personeel hij behoefte heeft.”

Linkerhanden

Toen de vijf-procentsregeling pas was ingevoerd, waren uitvoerders van bouwprojecten vaak huiverig voor het aantrekken van langdurig werklozen. De angst om met een partij ‘linkerhanden’ opgezadeld te raken was groot. Volgens Schonewille is die angst weggenomen. “Ze zien nu dat het goed loopt en dat maakt ze enthousiast. Bovendien is er onvoldoende instroom van nieuwe mensen in de bouw, terwijl het huidige personeelsbestand vergrijst.”

Reageer op dit artikel