nieuws

Regeling in cao’s zorgt voor sterke toename bedrijfsspaarrekeningen

bouwbreed

Het bedrijfssparen blijft in populariteit toenemen. Eind vorig jaar waren er 3,7 miljoen fiscaal aantrekkelijke spaarrekeningen. Daarmee nam het aantal in 1997 met 475.000 toe.

De toename is voor een deel toe te schrijven aan het feit dat in steeds meer cao’s – waaronder die voor bouwplaatspersoneel – een spaarregeling is opgenomen.

In totaal telde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eind vorig jaar f. 11,7 miljard op bedrijfsspaarregelingen. Dat is f. 2,6 miljard meer dan begin 1997. Op f. 256 miljoen rentebijschrijving na groeide het overschot doordat Nederlanders meer inlegden ( – 4,6 miljard) dan opnamen ( – 2,3 miljard).

Vorig jaar groeide het aantal spaarloonregelingen met 18 procent naar 2,6 miljoen stuks en daar staat nu f. 8,7 miljard op. Er zijn nu 970.000 premiespaarregelingen, een toename van 8 procent.

Het CBS telde 80.000 winstdelings- een aandelenoptieregelingen, goed voor een tegoed van f. 241 miljoen.

Opname voor koophuis

In de cao voor het bouwbedrijf is volgens artikel 21a een werkgever verplicht de faciliteiten voor een spaarloonregeling aan te bieden, met inachtneming van de wettelijke bepalingen wanneer een werknemer daartoe de wens te kennen geeft.

Die wettelijke bepalingen houden onder andere in dat de tegoeden op de bedrijfsspaarregelingen minimaal vier jaar vast staan, tenzij mensen het geld gebruiken om een eigen huis te kopen, effecten aan te schaffen, de premie van een levensverzekering te betalen of van baan wisselen.

Het CBS registreerde dat er vorig jaar f. 2,3 miljard van de regelingen is opgenomen, f. 1 miljard meer dan het jaar daarvoor. Dit komt volgens het CBS vooral door de grote vraag naar koopwoningen, het uitstekende beursklimaat en de groeiende vraag naar levensverzekeringen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels