nieuws

PvdA plaatst vraagtekens bij buitendijkse woningbouw

bouwbreed

den haag – De PvdA-fractie in de Tweede Kamer zet vraagtekens bij plannen van de gemeenten Lelystad en Almere om buitendijks te bouwen.

De fractie vraagt zich af hoe deze plannen zich verhouden tot noodzakelijke maatregelen die de komende decennia moeten worden getroffen om wateroverlast in Nederland tegen te gaan.

Dit blijkt uit schriftelijke vragen van de PvdA aan staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat. Aanleiding zijn de Vierde Nota voor de Waterhuishouding en de notitie Aanpak Wateroverlast die de bewindsvrouw recent heeft gepresenteerd. Daarin staan plannen om het water weer meer de ruimte te geven.

Het natte hart van Nederland, zoals het IJsselmeer en de randmeren langs de Flevopolders in de nota worden genoemd, is een van de toekomstige probleemgebieden. Het vrije verval tussen het IJsselmeer en de Waddenzee verdwijnt namelijk in de toekomst. Daarom zijn drastische maatregelen nodig om de veiligheid rondom het natte hart te waarborgen.

Pretentieus

Desondanks presenteerde Lelystad enkele weken geleden een pretentieus plan voor de ontwikkeling van de kustlocatie langs de stad. Daarin zijn ideeen opgenomen voor de bouw van woningen en bedrijven op eilandjes voor de kust en op drijvende pontons.

Ook Almere heeft plannen voor woningbouw op eilanden, onder meer bij Almere-Haven. Hier wordt ook al gewerkt aan twee flats die in het water steken. Ook bij Almere-Poort, waar 10.000 woningen moeten verrijzen, is het de bedoeling buitendijks te ontwikkelen.

PvdA wil weten hoe De Vries deze plannen beoordeelt. Indien zij er zeer negatief tegenover staat, wil de fractie weten hoe de bewindsvrouw denkt de buitendijkse bouw tegen te houden. Een woordvoerder van Almere reageert hierop laconiek: “Wat betreft de twee flats is dan alleen sloop nog maar mogelijk. Want de bouw is al begonnen.”

Reageer op dit artikel