nieuws

PvdA en CDA passen Huisvestingswet ingrijpend aan

bouwbreed Premium

PvdA en CDA hebben tegen de zin van de regeringspartijen VVD en D66 het wetsvoorstel om de Huisvestingswet te veranderen, ingrijpend aangepast.

De Huisvestingswet is volgens de regering aan verandering toe, omdat ons land zou handelen in strijd met Europese verdragen waar het gaat om de vrije vestiging van personen. Iedereen moet kunnen wonen waar hij of zij wil, maar in de praktijk komt daar weinig van terecht. Tal van gemeenten sluiten hun grenzen voor nieuwkomers door het stellen van zogeheten bindingseisen.

Staatssecretaris Tommel kwam met een wetswijziging om deze praktijken terug te dringen. De provincies hebben te veel gebieden aangemerkt als gebieden waar gemeenten bindingseisen mogen stellen. Bovendien hebben de gemeenten onbedoeld de bindingseisen doorgezet door het sluiten van overeenkomsten met de eigenaren van woningen of bouwkavels, waaronder aannemers en projectontwikkelaars. De regering wil aan dat laatste een einde maken en tegelijkertijd in feite het Rijk laten bepalen waar gemeenten bindingseisen mogen stellen.

De Kamerleden Van der Burg (PvdA) en Gabor (CDA) kregen echter een meerderheid achter een amendement dat de gemeenten toch weer zelf bevoegdheden geeft meer voorrangsregels te stellen voor eigen inwoners dan in het oorspronkelijke wetsvoorstel. Als gemeenten een volkshuisvestingsverordening hebben die voorziet in het bevorderen van doorstroming van mensen van goedkope huizen naar duurdere huizen mogen zij, als de gemeenteraad daartoe een apart besluit neemt, deze mensen voorrang geven. Die voorrang kan ook gelden rond projecten van stadsvernieuwing, ouderenhuisvesting of huisvesting van andere groepen.

Reageer op dit artikel