nieuws

Provincies lanceren idee villa’s Groene Hart

bouwbreed

haarlem – Op verscheidene plaatsen in het Groene Hart van de Randstad zouden luxe villa’s kunnen worden gebouwd. Dat stellen de provincies Noord- en Zuid-Holland en de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Amsterdam en Leiden in hun rapport ‘De driehoek in beeld’. In het rapport is de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied tussen Leiden, Amsterdam en Haarlem in de jaren van 2010 tot 2030 in kaart gebracht.

Met de bouw van de luxe villa’s kan worden ingespeeld op de groeiende vraag van kapitaalkrachtige woningzoekenden en kan worden voorkomen dat deze mensen wegtrekken uit het gebied. Bovendien kunnen de opbrengsten van de ruime kavels worden benut voor de aanleg van water en groen.

Het rapport voorziet in de aanleg van zogenoemde tussenboezems, stroken die worden gekenmerkt door water en groen. Ze kunnen het decor vormen voor de luxe villa’s. Nieuw Vennep-West, Groot-Mijdrecht, Aalsmeer, de stroomrug van de Oude Rijn en delen van de bollenstreek worden genoemd als plaatsen waar de woningen in het groen of langs het water zouden kunnen verrijzen. Overigens stelt de stuurgroep van het project zich op dit punt voorzichtig op. Woningbouw in het Groene Hart is omstreden, zeker als activiteiten worden ontplooid buiten de contouren die minister Pronk van ruimtelijke ordening wil vastleggen. De stuurgroep zou daarom luxe villa’s op bescheiden schaal willen toestaan aan de randen van het Groene Hart.

Compacter

De villa’s zijn slechts een onderdeel van het rapport, waarin verder ideeen staan voor compacter bouwen in met name de na-oorlogse wijken van Amsterdam, Leiden en Haarlem. In het gebied zouden 31.000 tot 98.000 woningen moeten verrijzen. Verder worden er suggesties gedaan voor de aanleg van een supersnelweg in de middenberm van de A1, A2, A4 en A9 en voor een verbindende snelweg tussen de A6 en A9 om het verkeer van en naar Flevoland meer ruimte te bieden. Uitgangspunt van de stuurgroep is dat alle locaties straks zowel per openbaar vervoer als per auto goed bereikbaar zijn.

Bij het opstellen van het rapport is de Utrechtse landschapsarchitect Sijmons van het bureau H+N+S als adviseur betrokken geweest. Bijzonder is dat bij de inrichtingsideeen het water als uitgangspunt is genomen. Vervolgens is gekeken naar de wegen en pas daarna naar de bebouwing. Op die manier moet een optimale bereikbaarheid worden gegarandeerd.

Volgens woordvoerder K. van Rijn van de provincie Noord-Holland hebben de betrokken provincies, gemeenten en waterschappen ingespeeld op de ideeen van minister Pronk die moeten leiden tot de Vijfde Nota voor de Ruimtelijke Ordening. Hij benadrukt echter dat het nog slechts gaat om ideeen.

Reageer op dit artikel