nieuws

‘Pernis moet over tenminste 660 huurwoningen kunnen beschikken’

bouwbreed Premium

rotterdam – De Rotterdamse dienst Stedebouw + Volkshuisvesting (dS+V) pleit deze week in een ambtelijke notitie voor behoud van tenminste 660 huurwoningen in de wijk Pernis. Om aantasting van de sociale structuur te voorkomen dienen 210 een ‘bereikbare’ en 450 een lage huurprijs te hebben.

De Rotterdamse dienst schaart zich daarmee achter het standpunt van de wijkraad Pernis, die zich onlangs heeft uitgesproken tegen plannen van met name wooncorporatie Maasoevers het percentage koopwoningen fors te vergroten. Volgens de plannen van Maasoevers zouden minder dan 150 huurwoningen overblijven. Dat zou moeten gebeuren door het verkopen van woningen. Nieuwbouw, die deels mogelijk wordt door sloop van bestaande woningen, zou vooral koopwoningen gaan opleveren. Maasoevers heeft al een verhuurstop ingevoerd.

65-plussers

De dS+V gelooft dat vooral de aandachtgroepen 65-plussers en huishoudens met een minimum inkomen dan buiten de boot dreigen te vallen. Met het behoud van 660 huurwoningen zou 33 procent van het totale woningenbestand in de verhuur blijven. De dS+V stelt dat Pernis in vergelijking met andere Rotterdamse wijken al een zeer laag percentage huurwoningen heeft.

Volgens een woordvoerder van de dienst is doorexploiteren van de woningen in de aanloop naar nieuwbouw wenselijk. Extra leegstand als gevolg van een verhuurstop en vertrek van bewoners door gebrek aan bereikbare woningen is ongewenst omdat het voorzieningenniveau van de wijk daardoor ernstig onder druk kan komen te staan.

Op pagina 3: Pernis strijdt om te overleven tussen de industrie.

Reageer op dit artikel