nieuws

Noordelijke provincies verbeteren infrastructuur

bouwbreed

De infrastructuur in de noordelijke provincies gaat op de schop. Er zijn concrete afspraken gemaakt tussen de regering en de drie provincies om een snelle spoorverbinding tussen Amsterdam en Groningen aan te leggen, ook zal het wegennet worden uitgebreid. Daarnaast is geld beschikbaar voor onder meer dorps- en stadsvernieuwing, werkloosheidsbestrijding en onderwijs.

Tot 2006 komt er voor de drie provincies tussen de f. 4 en de f. 4,5 miljard gulden vanuit Den Haag en Brussel beschikbaar. Het bedrag kan in eerste decennium van de volgend eeuw stijgen tot zo’n f. 6 miljard of meer. Hoeveel het uiteindelijk zal zijn hangt af van het beleid van het nieuwe kabinet en de mate waarin er geld van de Europese Unie komt. Ook de regio zelf draagt bij.

Het kabinet en de commissarissen van de koningin in Groningen, Friesland en Drenthe hebben daarover donderdag in Den Haag een akkoord bereikt. Enkele maanden hebben ze er intensief over onderhandeld. Eerder vroegen de provincies om f. 10 miljard.

Van slechts een deel van het geld is bekend welke bestemming het krijgt. Zo gaat in totaal f. 400 miljoen naar Vinex-locaties, stads- en dorpsvernieuwing en structurering woningbouw. Verder is f. 700 miljoen gereserveerd voor verbetering van de infrastructuur.

Een betere spoorverbinding tussen de Randstad en Noord-Nederland vinden het kabinet en de drie provincies van het grootste belang. Of dat een supersnelle magneettrein moet worden is nog de vraag. Zo’n spoorlijn heeft volgens minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) alleen zin als die aansluit op een dergelijke verbinding in Duitsland. Ondanks deze onzekerheid beginnen de provincies met de voorbereidingen voor deze treinverbinding.

Steeds meer betekenis

De provinciebesturen zijn zeer tevreden over het bereikte resultaat. “Het noorden staat daarmee op de kaart. We hoeven niet weer naar Den Haag om uit te leggen waarom we steun nodig te hebben”, aldus commissaris van de koningin Hermans van Friesland.

Premier Kok: “Door gebruik te maken van de vele mogelijkheden die het noorden biedt, bewijzen we het hele land een dienst.” Het noorden van het land krijgt volgens Kok in economisch opzicht steeds meer betekenis. Niet alleen voor het scheppen van bedrijvigheid waarvoor in de Randstad ruimte ontbreekt, maar ook als verbinding met Noord- en Midden Europa.

Niettemin krijgen de noordelijke provincies f. 6 miljard minder dan waarom ze hadden gevraagd. In een rapport dat de Commissie Langman vorig jaar maakte, staat dat in de periode tot 2010 f. 10 miljard nodig is om de economische achterstand van de noordelijke provincies weg te werken.

“Langman vroeg geld voor een periode van 11 jaar”, vertelt Dirkje Hartmans, voorlichter van het samenwerkingsverband Noord-Nederland. “Met het bedrag dat we nu krijgen moeten we tot 2006 doen.”

Dat het toegezegde bedrag aanzienlijk minder is dan waarom werd gevraagd, betekent volgens Hartmans niet dat bepaalde projecten niet kunnen doorgaan. “Met minder geld kun je minder doen, dat is logisch, maar daar staat tegenover dat we nog geen concrete projecten voor ogen hebben. Nu ons f. 4 miljard is toegezegd, gaan we bekijken wat we er mee kunnen doen. Alleen over het verbeteren van de infrastructuur zijn inmiddels duidelijke afspraken gemaakt.”

Reageer op dit artikel