nieuws

NBM-Amstelland doet gooi naar ‘vette kluif hsl’

bouwbreed Premium

amsterdam – NBM-Amstelland doet verwoede pogingen, samen met Siemens en Fluor Daniel, de opdracht te bemachtigen voor de aanleg van de bovenbouw van de hsl-Zuid.

Om klokslag 12.00 uur sloot gisteren de prekwalificatie voor het grootste pps-project tot nu toe in de Nederlandse bouwgeschiedenis. Eerder had de Strukton Groep zich al gemeld voor dit project van meer dan een miljard gulden.

“In onze presentatie, die we deponeerden bij de hsl-opdrachtgever, participeren nog geen financiele instellingen. Eerst wil het consortium aantonen, kennis en kunde in huis te hebben om rails, portalen, bovenleidingen en beveiligingen te kunnen aanleggen en tevens voor het onderhoud en beheer te kunnen zorgdragen. In een latere fase van de aanbesteding zullen we met een financiele instelling in zee gaan. Het klinkt misschien wat aanmatigend maar het is geen probleem een bank te vinden. Ze staan gewoon in de rij.”

Voorzitter Baar van de Raad van Bestuur van NBM-Amstelland gebruikte de presentatie van de jaarcijfers om langdurig stil te staan bij de investeringen in de Nederlandse infrastructuur. Voor zijn doen was hij betrekkelijk mild in de richting van de overheid, de hsl-opdrachtgever. “Deze minister van Verkeer en Waterstaat tracht een duidelijk beleid neer te zetten. Daar proberen wij op constructieve wijze op in te spelen. Ik ben overigens van mening dat het moeilijk blijft met de overheid afspraken te maken. Maar over privaat gefinancierde projecten, zoals de bovenbouw van de hsl, is duidelijk dat de overheid veel goedkoper geld uit de markt kan halen dan wie verder ook.”

IJzersterk

Het team dat zich gisteren bij de hsl-directie meldde, is ijzersterk. NBM is samen met Strukton en Volker Wessels Stevin de enige aannemer met een volwaardige spoorbouwgroep. Siemens legde over de gehele wereld al spoorbeveiligingssystemen aan. Fluor Daniel behoort tot de grootste firma’s ter wereld op het gebied van engineering. “Alle drie zijn we ook nog eens buitengewoon draagkrachtig,” vult Baar aan. Op een totaal ander vlak hoeft NBM-Amstelland ook niet de hand op te houden bij financiele instellingen. Voor het one stop shopping-concept – de toekomstige formule voor de verkoop van woningen – kan men vrij kiezen uit banken en verzekeraars. “We leggen ons niet vast aan een verstrekker,” aldus Baar. “Er zal net zoals nu een ruime keus zijn. De consument is vrij.”

Met de aankoop van Wilma Nederland en een verdere verbetering van het cluster Handel en Industrie kan de consument in de toekomst op een plaats een huis kopen, de inrichting en de financiering regelen. Baar verwacht binnen drie tot vier jaar deze formule te hebben staan. “Dan zal er namelijk evenwicht bestaan op de woningmarkt. Binnen ons bedrijf is voldoende kennis van wat de consument wenst. Met steun van buiten zijn we nu een formule aan het optuigen voor het consumentgericht aanbieden van woningen. De formule moet in een keer staan en andere aannemers/ontwikkelaars moeten kunnen aanhaken.”

Blunder

De aankoop van Wilma Nederland deed het afgelopen jaar omzet en winst van het Haagse bouw- en handelsconcern accelereren. Als de cijfers van 1998 met pro forma – dat is inclusief Wilma – 1997 wordt vergeleken dan draagt Wilma voor 40 miljoen gulden bij aan de winst van bijna 200 miljoen gulden. De aankoop in 1998 leverde tevens een recordverkoop van woningen op, namelijk 4900 stuks. Daarmee klimt de bouwer steeds meer richting nummer 1: Bouwfonds. Baar tevreden: “We zijn wel de grootste aannemer in Nederland geworden door de aankoop van Wilma. Tot 2005 hebben we bouwrecht voor 40.000 woningen in portefeuille.” De winst had ruim boven de 200 miljoen gulden kunnen eindigen als men de ontwikkelactiviteiten in Berlijn goed had georganiseerd. Ooit kocht NBM daar het bedrijf GFG, maar het is nooit een succes geweest. Op een omzet van 150 miljoen gulden wordt een verlies geleden van 26 miljoen gulden en moesten gronden worden afgewaardeerd voor dertig miljoen. Zicht op substantiele verbetering is er niet.

De komst van Wilma deed NBM-Amstelland overstappen naar een nieuwe organisatie. Net als Ballast Nedam wil men verschillende disciplines van het concern in een gebouw huisvesten. “Het heeft tot gevolg dat het aantal vestigingen van zeventig naar vijftig wordt teruggebracht,” aldus bestuursvoorzitter Baar.

Sluiten

“Dat zal niet gebeuren zoals we dat eerder dit jaar bij Van Oorschot Bouw in Roosendaal moesten doen. Dat moesten we sluiten vanwege de slechte organisatie. Voor de meer dan zestig mensen is op een paar na werk gevonden. Hetzelfde gebeurt nu ook bij Heembeton. Daar moeten zestig arbeidsplaatsen verdwijnen en deze mensen zullen binnen het concern worden herplaatst. De reductie van het aantal vestigingen en de daarmee gepaard gaande verdere kostenreductie leidt de komende twee jaar niet tot gedwongen ontslagen.”

Met geoefend oog controleert een medewerker van NMB-Amstellaand het spoor. Het bouwbedrijf versterkte zich in 1997 met spoorbouwactiviteiten van de NS.

Reageer op dit artikel