nieuws

Nationale Borg-Maatschappij boekt aanzienlijke winst

bouwbreed

amsterdam – De Nationale Borg-Maatschappij (NBM) behaalde in 1998 een winststijging van 46 procent. De ING-poot, die bankgaranties stelt voor onder andere de bouwsector, boekte een nettowinst van 15,3 miljoen gulden.

De NBM is een financier die onder meer borg staat voor grote opdrachtgevers in de bouw. Ze eisen in veel gevallen betalingsverzekeringen van aannemers bij bouwprojecten. Als aannemers in gebreke blijven en niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, kan een borginstelling als de NBM garant staan voor de betalingen. Directeur A. Kroon van de NBM licht toe: “Dankzij de gunstige economische ontwikkelingen in 1998 is het aantal bouwprojecten (borgstellingen) toegenomen. Aan de andere kant hebben we minder hoeven uit te keren omdat bouwbedrijven minder vlug in problemen komen als de economie goed draait. Zodoende hebben we een flinke winststijging kunnen realiseren.”

Ondanks de gunstige cijfers treft de NBM enkele voorzieningen in verband met de nabije toekomst. “We voorzien geen enorme groeimogelijkheden meer. De bouwsector zit aan zijn top.”

Reageer op dit artikel