nieuws

Nachtwerk asfaltfabriek Bruil verboden door Raad van State

bouwbreed Premium

De asfaltfabriek van Bruil in Wageningen mag ’s nachts niet meer werken. Dat is een van de belangrijkste conclusies van een gisteren door de Raad van State gepubliceerde uitspraak.

Bruil hoopte dat het rechtscollege de milieuvergunning zo zou aanpassen dat het bedrijf op meer dan twaalf nachten per jaar ’s nachts asfalt mag aanmaken en vervoeren. Volgens Bruil is dat noodzakelijk omdat steeds meer in de nachtelijke uren aan de wegen wordt gewerkt.

Vorig jaar bepaalde de Raad van State, in een voorlopige voorziening, dat de asfaltcentrale van Bruil bij uitzondering maximaal tijdens twaalf nachten per jaar mocht doorwerken. Die voorziening is nu teruggedraaid. Het rechtscollege heeft de door de provincie Gelderland verleende milieuvergunning overigens niet vernietigd maar op een aantal punten aangescherpt.

Voor de omwonenden, die mordicus tegen het nachtwerk zijn, betekent de uitspraak een opsteker. Wel heeft de raad een aantal van de andere bezwaren tegen de grote overlast die de asfaltfabriek voor de omliggende woonwijken veroorzaakt heeft, verworpen. Zo heeft het rechtscollege de bezwaren tegen de vrachtwagens met asfalt, die door Wageningen denderen, verworpen.

De raad heeft verder grotendeels de adviezen van zijn onafhankelijke adviseur overgenomen. Zo zal er een geluidsonderzoek moeten komen naar de overlast die de asfalttrommel veroorzaakt. Tevens moeten er extra maatregelen tegen stof- en stankoverlast worden genomen. En er komt een onderzoek naar de lichthinder van het bedrijf.

Tijdens de zitting van afgelopen maart werd er druk gespeculeerd over een eventuele verhuizing van Bruil. GS-woordvoerder M. Zweerman zei destijds dat er plannen bestaan om het bedrijf te verplaatsen, maar dat de provincie Bruil eerst een goed alternatief wil kunnen aanbieden voordat er concrete onderhandelingen over verplaatsing kunnen beginnen.

Reageer op dit artikel