nieuws

Mullerpier-locatie in Maasstad autoluw

bouwbreed

Voor de Rotterdamse rivieroeverlocatie, Schiehaven-Mullerpier, is men begonnen met het opstellen van een stedenbouwkundig en ontwerp-bestemmingsplan. Dat kon pas gebeuren, dat het Rotterdamse college het masterplan van dit gebied had vastgesteld.

Op deze belangrijke binnenstedelijke locatie, groot 30 ha, komen 1750 woningen. De verdeling markt/sociaal is 60/40. Grote ontwikkelaars zullen de uitwerking verzorgen.

In de bestaande historische bebouwing realiseert men 65.000 vierkante meter bedrijfsruimte, waarbij enige aanvulling in nieuwbouw mogelijk is.

De ontwikkelaars zullen wel rekening moeten houden met het feit dat het om een autoluwe locatie gaat. Er zal zelf een flexibele vorm van openbaar vervoer moeten worden verzonnen, die aansluiting krijgt op de tramlijn.

Reageer op dit artikel