nieuws

‘Moderne vlakheidsmeting moet in norm worden vastgelegd’

bouwbreed

De moderne, elektronische meting van de vlakheid van vloeren zou in een norm moeten voorkomen. Dat kan dan bijvoorbeeld de gewijzigde NEN 2741 zijn. Dat vindt ing. G.A. Seppen van Buro Vloeradvies te Nieuwersluis. Hij baseert zijn mening op een lange ervaring in de vloerenbranche. “De moderne vlakheidsmeting zou in normen moeten worden vastgelegd. Er zijn wel normen, de NEN 2741 en 2743, de Duitse normen DIN 18202 en 15185, de Amerikaanse normen en de Britse TR34. De moderne electronische meting met een heftrucksimulator komt daar echter niet in voor”, aldus Seppen. Hij vindt bovendien dat niet de vloerenbranche, maar de opdrachtgevers de inhoud van de norm zouden moeten bepalen.

Seppen is in 1967, naar zijn eigen zeggen per ongeluk, in het vloerenvak gerold. In 1984 is hij zelfstandig begonnen met Buro Vloeradvies. De advisering en begeleiding van opdrachtgevers bleek een gat in de markt. “Ik heb in de loop der jaren respect opgebouwd.”

Invloed op vloerproces

“Ik ga verder dan andere adviesbureaus. Ik beperk mij niet tot een onderzoek en het geven van een visie, maar ik draag ook een oplossing voor problemen aan”, maakt Seppen duidelijk. “Ik kan zeker invloed uitoefenen op het vloerproces, mits ik word gedekt door een sterke opdrachtgever.” Volgens de vloerdeskundige zijn er verschillende meetinstrumenten. Het oog is het belangrijkste. “Als ik met het oog een afwijking zie, weet ik dat ik daar moet gaan meten”, aldus Seppen. Daarna volgen de aluminium rei, de laser (geeft niet meer dan een indicatie) en waterpasbaak. Het laatste instrument wordt in de normen genoemd. Electronisch meten met een simulator gaat echter sneller, nauwkeuriger en goedkoper. Een laptop op een karretje met drie wielen, die in meerdere richtingen de hellingshoek van de vloer meet, dat is de laatste stand der techniek.

Meetkar ontwikkeld

Seppen heeft zelf zo’n meetkar ontwikkeld en is bezig met de volgende versie. De simulator is onlangs nog gebruikt voor het meten van de vlakheid van de vloeren bij Smit Logistics te Zaandam. Het is nieuwbouw, want in bestaande gebouwen is de belastbaarheid van de vloer niet voldoende. In het gebouw worden cacao en medicijnen opgeslagen, van elkaar gescheiden door een geursluis. Smits Logistics heeft gekozen voor een magazijn met smalle gangen en hoge rekken (‘narrow aisle high racking’). Er kunnen 30 procent meer pallets in het magazijn. Dat betekent een hogere vloerbelasting, die in oude opslaggebouwen meestal niet opgevangen kan worden. Daarom besloot Smit Logistics tot nieuwbouw. Het ontwerp is van architectenbureau AdCom 2000 en de aannemer is J.G. Nelis te Amsterdam.

De Bedrijfsvloer te Huizen heeft ter plaatse van de magazijnstellingen een pantserdekvloer van het type D75S, dik 40 millimeter, gelegd. De rest van de vloer is een monolietvloer met een deklaag met portlandcement. Het geheel is gefundeerd op circa 2500 palen met paddestoelkoppen.

Het prijsverschil tussen de twee toegepaste vloertypen is fors. “De monolietvloer kost minder dan 10 gulden per vierkante meter. De pantserdekvloer ca. 40 gulden. De meerprijs voor de pantserdekvloer in dit project is tussen de 350.000 en 400.000 gulden”, aldus Seppen. Dat bedrag wordt besteed omdat de vloer zeer vlak en slijtvast moet zijn. Elke afwijking werkt onmiddellijk door in de stand van de heftrucks, waarmee de pallets in en uit de magazijnstellingen worden geschoven. Het gangpad is slechts 1,80 meter breed en de vrije hoogte in de hal is 11,5 meter.

Zeer kleine afwijkingen

Met behulp van zijn meetkar (hij noemt het een ‘clinograaf’) gaat Seppen na of de vloeren in de nieuwbouw van Smit Logistics werkelijk voldoen aan de vereiste vlakheid. Het apparaat meet de sinus van de hoek met de vloer.

“Voorafgaand aan de meting moet de vloer goed schoongemaakt worden. De clinograaf meet zeer kleine afwijkingen, tot op een honderdste nauwkeurig. Meestal zitten er wel afwijkingen in de vlakheid. Ik heb nog nooit een meting gehad die voor 100 procent voldeed. In mijn rapportage schrijf ik liever, dat 96 procent wel voldoet, dan dat 4 procent niet voldoet. Ik adviseer meestal om ‘bulten’ weg te halen en aan ‘kuilen’ niets te doen. Een enkele keer moet er een uitvulplaatje onder een magazijnstelling worden geschoven”, licht Seppen toe. Bij Smit Logistics blijkt tot 99% van de vloer voldoende vlak te zijn.

Reageer op dit artikel