nieuws

Medische verzorging grensarbeiders moet beter

bouwbreed Premium

Grensarbeiders moeten op het grondgebied van de bevoegde staat medische verzorging kunnen krijgen. Baanlozen moet medische zorg te beschikking staan in de lidstaat waar ze wonen, ook al werkten ze elders. Voor gepensioneerden moeten de rechten op medische zorg in de lidstaat waar ze werkten eveneens worden gegarandeerd.

De Nederlandse europarlementarier R. Oomen-Ruijten stelt dit in twee amendementen op de ‘zekerheidsregelingen migrerende werknemers’ van de Europese Commissie.

Oomen-Ruijten constateert twee soorten problemen in de sociale zekerheid voor migrerende werknemers en hun gezinsleden. Sommige daarvan zijn alleen op te lossen met een ingrijpende wijziging van de verordeningen of met een aparte wet. Andere problemen komen voort uit leemten in de wetgeving. Een van deze leemten onthoudt gepensioneerden en anderen die over voldoende bestaansmiddelen beschikken en recht hebben op onder meer een ziektenkostenverzekering, een vergoeding voor medische verzorging. Een andere leemte treft vervroegd gepensioneerden en baanlozen. Die kunnen alleen een beroep op grensoverschrijdende medische zorg doen als de twee betrokken lidstaten een overeenkomst onderhouden.

Fiscalisering

De EC wil de amendementen van Oomen-Ruijten niet overnemen. Commissaris P. Flynn vindt dat het welbeschouwd om technische wijzigingen gaat. De EC zal er echter wel voorstellen over indienen. De Nederlandse europarlementarier neemt daar geen genoegen mee, omdat de toezegging grensarbeiders en pendelaars vooralsnog geen voordeel biedt.

Hun problemen hangen vooral samen met de toenemende fiscalisering van de sociale zekerheid. Volgens het huidige recht geldt verordening 1408 voor de coordinatie van de sociale zekerheid niet voor EU-burgers zonder beroepsactiviteiten en voor hun gezinsleden. Evenmin geldt de verordening voor ambtenaren. Burgers uit derde landen vallen eveneens buiten de regeling.

Reageer op dit artikel