nieuws

Makelaar raakt zijn beschermde titel kwijt

bouwbreed

De titel ‘makelaar’ is straks niet langer wettelijk beschermd. Ook de beediging van makelaars wordt afgeschaft. Een certificeringsregeling en een onafhankelijke geschillencommissie moeten hun plaats innemen.

Volgens de ministers Wijers en Sorgdrager wordt hierdoor de markt doorzichtiger, kan de kwaliteitswaarborging voor de consument worden verbeterd en vervalt de segmentering op de markt tussen makelaars, bemiddelaars en taxateurs. Er zal een overgangstermijn van twee jaar in acht worden genomen.

De voorstellen passen in een reeks na doorlichtingen van vrije beroepsgroepen in het kader van de operatie Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit. (MDW)

De huidige titelbescherming geeft slechts informatie over een deel van de marktpartijen, namelijk de makelaars . Bovendien zegt de titel naar het oordeel van de MDW-werkgroep weinig over de feitelijke kwaliteit van de dienstverlening omdat er slechts een eenmalige toets op deskundigheid is. Bij een certificeringsregeling die makelaars en andere bemiddelaars kunnen opzetten wordt regelmatig op deskundigheid en kwaliteit getoetst.

Geen beediging meer

Ook het voorstel van de MDW-werkgroep om de beediging van makelaars af te schaffen neemt het kabinet over. De beediging van makelaars zorgt naar het oordeel van de werkgroep voor een ongewenste segmentering van de markt en is in de huidige situatie niet meer actueel. Bovendien legt het Burgerlijk Wetboek al een belangrijke basis voor het waarborgen van een onafhankelijke, betrouwbare en integere opstelling van bemiddelaars.

Tenslotte is het kabinet met de MDW-werkgroep van mening dat de voorstellen alleen kunnen slagen in een makelaars- en bemiddelaarsmarkt, waarop de vrije mededinging niet door een of meer marktpartijen wordt belemmerd. Het onderzoek dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit naar aanleiding van een klacht van de Consumentenbond is gestart, zal moet uitwijzen of sprake is van marktverstorende activiteiten op de onroerend goed markt.

‘Schadelijk’

De Nederlandse Vereniging van Makelaars voelt zich overvallen met dit besluit. Een eenduidig standpunt is er dan ook nog niet. “Als hoge eisen worden gesteld aan zo’n certificaat dan is dat prima, maar anders is het uiterst schadelijk voor de consument”, reageert een woordvoerder van de NVM. “Onze tarieven zijn al niet meer bindend en een geschillencommissie hebben we al.”

Het is de makelaars dan ook nog niet duidelijk wat de consequenties zijn van dit besluit. “Maar het lijkt nogal ingrijpend.”

Reageer op dit artikel