nieuws

Light rail Kennemerland

bouwbreed

haarlem – De stuurgroep Light Rail Kust Zuid-Kennemerland gaat de mogelijkheden bestuderen van light rail naar en langs de kust. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het strandverkeer tussen Zandvoort en IJmuiden maar ook naar ander recreatie- en woon-werkverkeer in het gebied.

Ook wordt gestudeerd op een aantal recente ideeen voor light rail. Het gaat hierbij om plannen voor een verbinding onder station Zandvoort en een verbinding tussen Parnassia en het Kennemerstrand. Er wordt daarnaast gedacht aan een kenningsmakingsproef met light rail-materieel op de spoorlijn Amsterdam-Haarlem-Zandvoort.

De kans dat de light rail-verbindingen er snel komen, is uiterst gering. Tot 2010 is er geen geld te halen bij Verkeer en Waterstaat. Niettemin zal de stuurgroep initiatieven nemen het light rail-project opgenomen te krijgen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport. Dat is nodig om tezijnertijd in aanmerking te komen voor rijkssubsidie.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels