nieuws

‘Kostprijs van zonnepanelen daalt met eenderde’

bouwbreed Premium

Drie energiedistributiebedrijven, NKF en Shell Solar Energy hebben het initiatief genomen voor een grootschalige introductie van individuele zonne-energiesystemen. In drie jaar worden tienduizend systemen geplaatst. Doel: een snelle kostprijsdaling van zonnepanelen.

PV Groei is de naam van het project waarvoor de deelnemers samen met de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (Novem) een intentieverklaring hebben ondertekend.

Niet bekend

Het gaat om tienduizend fotovoltaische zonnesystemen van vier vierkante meter, de zogenaamde 4 AC modules. Elk systeem is goed voor 300 tot 350 kilowattuur elektriciteit, circa tien procent van het gemiddelde huishoudelijke verbruik.

De zonnepanelen worden geplaatst op bestaande en nieuwe eengezinswoningen. Projectontwikkelaars kunnen bij nieuwbouw kiezen tussen koop of een leaseconstructie. Voor bestaande woningen lijkt een leaseconstructie in verband met de fiscale voordelen het meest aantrekkelijk.

Het doel van het project is vooral de kostprijs van zonnepanelen te laten dalen. Nu is fotovoltaische zonne-energie zo duur dat toepassing nog verre van rendabel is. De energiebedrijven zien wel voldoende vraag in de markt, maar door de hoge prijs kan daaraan niet tegemoet worden gekomen. Een systeem van vier vierkante meter kost nu rond f. 6000. Alleen schaalvergroting kan dat bedrag verlagen. De deelnemende partijen verwachten door hun initiatief een prijsdaling van 33 procent.

Hans Berkhuizen van Energie Holland, het samenwerkingsverband van de deelnemende energiebedrijven, denkt niet dat dat voldoende is om van een zonnepaneel een echt rendabel product te maken. “Maar met fiscale steun en andere overheidsregelingen is dan voor de particuliere woningbezitter de aanschaf van een zonnesysteem het overwegen waard.”

Reageer op dit artikel