nieuws

Koninklijke Bam Groep koopt onverdroten door

bouwbreed Premium

amsterdam – Koninklijke Bam Groep neemt Wegenbouwbedrijf J. Lintzen uit Sittard over. Met de aankoop versterkt Bam zijn sector infrastructuur, om de komende jaren meer te profiteren van de grote werken die boven de markt hangen.

“Alleen geldt voor de grote werken, zoals de hsl-Zuid en Betuweroute dat we keuzen moeten maken,” zei gisteren ir. N. J. de Vries, lid Raad van Bestuur in een toelichting op de resultaten van 1998. “Voor de op 1 april afgesloten prekwalificatie van de bovenbouw hebben we niet meegedaan. We hebben de expertise niet. Bovendien vonden we het niet opportuun energie te steken in het optuigen van een consortium.”

Bam Groep is volgens De Vries een voorbeeld van een aannemer die op het juiste moment begonnen is met het opbouwen van een sector infrastructuur; Bam Infra.

Groeislag

“Zes jaar geleden hadden we een omzet van twintig miljoen gulden. Over dit jaar verwachten we een omzet van 530 miljoen,” vult voorzitter dr. ir. W. van Vonno van de Raad van Bestuur aan. “We hebben die belangrijke groeislag op het juiste moment gemaakt. Nu blazen we bij alle grote werken onze partij mee. Voor de onderbouw van hsl-Zuid, de kunstwerken, hebben we ons voor drie werken kunnen prekwalificeren. We zitten in die combinaties met andere partijen.”

De Vries: “Europees gezien is de omzet te klein. Je staat dan niet op de kaart, maar we blijven doorgaan met acquireren. Overigens zullen alle grote en middelgrote infrabouwers profiteren van alle grote werken die nu naar de markt komen. Alleen signaleren we dat de kleine werken daaronder leiden. In de toekomst krijgen de kleine middelgrote infrabouwers het moeilijk.”

Explosief

Niet alleen de infrabouwers van Bam droegen vorig jaar bij aan het resultaat van het bouwconcern uit Bunnik. De grootste groei deed zich in 1998 voor bij Bam Bouw en het nieuwe onderdeel Bam Vastgoed. Door de explosieve groei van de woning- en utiliteitsbouw liepen omzet en resultaat in die groepen spectaculair op. De omzet van de groep Bouw bereikte een niveau van 1,4 miljard. Het resultaat van Bouw en Vastgoed liep op van 15 miljoen in 1997 naar 27 miljoen het afgelopen jaar.

De toename kwam deels door autonome groei en deels door aankopen.

“Dat beleid zullen we de komende jaren voortzetten,” belooft Van Vonno. “De groei is niet alleen gericht op infra, maar ook in de hoek van vastgoed en installatietechniek zoeken we uitbreiding. Voor het lopende boekjaar zal de omzet zeker boven de 2,3 miljard gulden komen te liggen. De inkomsten van J. Lintzen zijn ongeveer 60 miljoen. De doelstelling twee procent na belasting zullen we dit jaar gaan naderen, omdat de winst naar verwachting een belangrijke groei zal doormaken.”

Jaarcijfers Koninklijke Bam Groep (mln. guldens)

1998 1997

Omzet productie2282 1607

Bedrijfsresultaat 52,281 38

Winst 32,98 23,351

Orderportefeuille 3000 2300

Reageer op dit artikel