nieuws

Kerk in Den Haag maakt plaats voor woningbouw

bouwbreed

De Wilhelminakerk aan de Juliana van Stolberglaan in Den Haag moet plaats gaan maken voor de bouw van 56 koopwoningen en een parkeergarage. De Hervormde Gemeente, die eigenaar is van de kerk, steekt in het kader van Samen op Weg de straat over om voortaan in de Christus Triomfatorkerk bijeen te komen.

Het plan is ontwikkeld door het Haagse architectenbureau Becka en Partners in opdracht van het bouw- en aannemingsbedrijf Teerenstra BV uit Heiloo, die de Wilhelminakerk met de bijbehorende grond en opstallen heeft aangekocht.

Het bouwbedrijf wil drie flatgebouwen realiseren. Aan de Juliana van Stolberglaan komt een appartementengebouw met 22 woningen vijf volledige en een zesde, terugliggende bouwlaag. De bebouwing in de twee zijstraten bestaat uit vier lagen en gaan 18 respectievelijk 16 maisonnettes bevatten. Onder het hele bouwplan komt een parkeergarage voor 70 auto’s. Op het binnenterrein wordt op het dak van de garage een tuin worden aangelegd.

De gemeente wil voor dit plan wil een bouwvergunning verlenen, maar het bouwplan strookt niet met het ter plekke geldende bestemmingsplan. Maar ze denkt dat toch te kunnen doen op grond van de stedenbouwkundige visie die is neergelegd in de ‘Nota Structuurvisie Beatrixkwartier’. De uitgangspunten van de nota hebben als randvoorwaarde voor het woningbouwplan gegolden.

Op 27 mei komt het plan voor de eerste maal ter bespreking in een raadscommissie.

Reageer op dit artikel