nieuws

Hoogeveen moet plannen voor zwembad herzien

bouwbreed

HEVO Bouwmanagement uit Den Bosch en de gemeente Hoogeveen hebben besloten niet verder samen te werken aan de renovatie- en uitbreidingsplannen voor het zwembad. Het blijkt niet mogelijk de plannen binnen het gemeentelijk budget van f. 6,24 miljoen te realiseren.

De partijen voerden intensief overleg om het plan in aangepaste vorm te realiseren, maar kwamen tot de conclusie dat dat niet mogelijk is zonder afbreuk te doen aan de architectonische kwaliteit, de materialen en de inrichting.

De gemeente Hoogeveen beraadt zich nu met haar adviseur Sportfondsenbad Nederland over de vraag of andere partijen een nieuw plan binnen het beschikbare gemeentelijke budget kunnen realiseren. De gemeente wil in elk geval de ontwerpgroep Fieten/Offringa, die al eerder met een plan kwam, de kans geven om op basis van no-cure-no-pay dit plan uit te werken tot een definitief ontwerp met prijsaanbieding. Als dat plan past binnen de randvoorwaarden, wil de gemeenteraad de opdracht tot renovatie en nieuwbouw nog voor de zomervakantie aan Fietinga/Offringa verstrekken.

Reageer op dit artikel