nieuws

Hij had gelukkig z’n helm op…

bouwbreed Premium

De heer W.S. van de firma BovenKant, de ondernemer voor het dakdekken, vertelt bezorgd: “Ik dacht nog, als dat maar goed afloopt. Toen ik die steigerpijp die ik had weggehaald terugzette, verschoof een andere pijp die ik al eerder los in de baluster had gelegd. Ik kon hem met geen mogelijkheid meer tegenhouden. Ik hoorde vrijwel onmiddelijk na m’n misgrijpen dat het niet goed was afgelopen. Een metselaar die een verdieping lager aan het werk was, vroeg zich met gebruik van krachttermen af welke collega daarboven…

Ik rende de trap af en kreeg beneden gekomen de volle laag. Gelukkig kwam er ook een collega van B.Z. bij. ‘Mond dicht, rustig gaan liggen, wachten op de ziekenwagen’. Die collega had wel eens meer zo’n soort ongeval meegemaakt, vertelde hij later. Je kunt met je hoofd niet behoedzaam genoeg zijn. Zo weinig mogelijk bewegen als er ook maar even kans is op een hersenschudding…”

De heer W.S. is dakdekker bij de firma BovenKant uit Blokdorp. Hij verklaart over het ongeval: “Ik had m’n werk bij blok 14 klaar en zette dus m’n spullen aan de kant. Ik heb ze vervolgens naar blok 11 gedragen. Om dat te kunnen doen, heb ik drie balken over de opening tussen de blokken 11 en 14 gelegd.”

“Toen ik alles op blok 11 had aangebracht, was ik dus klaar; ik moest alleen de steigerpijpen terugleggen. Ik had ze even opzij gelegd om de balken te kunnen verplaatsen. Toen ik de ene pijp terugschoof, duwde ik ongelukkig genoeg de andere iets te ver weg. Daar ging hij dus, op weg naar die metselaar. Ik hoop maar dat het goed afloopt.”

Het liep, bleek later, inderdaad goed af. De helm van B.Z. had voldaan aan de taakstelling; de bescherming van het hoofd van de drager. Na de observatie in het ziekenhuis, waar voorzichtigheidshalve z’n hoofd werd gescand, is B.Z. vergevensgezind.

“Natuurlijk heb ik die dakdekker z’n huid volgescholden, je schrikt je toch kapot als je ineens zo’n stuk pijp op je hoofd krijgt. Maar hij was nog bijna eerder dan ik hier in het ziekenhuis en hij heeft tijdens het onderzoek op me gewacht. Ik krijg een pilsje van hem, zei hij. Hij leek meer opgelucht dan ikzelf toen hij hoorde dat het goed was afgelopen.”

Ongevalsonderzoek

De uitvoerder van Topbouw, de heer Z.W., waarschuwde na het ongeval niet alleen het ziekenhuis maar ook de Arbeidsinspectie en Aboma+Keboma uit Ede. Laatstgenoemde Stichting verricht onderzoek naar oorzaak en achtergronden bij ongevallen in de bouw. Aan de rapportage over het onderzoek wordt een advies verbonden hoe in de toekomst vergelijkbare ongevallen kunnen worden voorkomen.

De conclusie over het ongeval in Blokdorp bestond uit twee onderdelen. In de eerste plaats was er een communicatiekloof geweest tussen de uitvoerder en de medewerkers van de firma BovenKant. Er was wel degelijk een voorschrift dat er niet van het ene blok op het andere mocht worden overgestapt. Hoe handig het ook leek de kortste weg te kiezen, er diende eerst in het ene blok te worden gedaald en vervolgens in het andere te worden geklommen.

W.S. wist dat, zei hij, niet. Er dient in de bouw, indien er een hoofdaannemer is er en er ook sprake is van een onderaannemer, gedegen aandacht te worden gegeven aan dekkende informatie.

Het tweede deel van het advies van de onderzoeker richtte zich op de technische uitvoering. Indien er ook maar enig gevaar is van aanstoten of afduwen, dienen steigerdelen te worden gebruikt die met een steekspijker kunnen worden vastgezet (en dat vastzetten dient ook te gebeuren!).

Gebruikt men toch steigerpijpen dan moeten pijpen worden gekozen die met een koppeling aan de baluster kunnen worden vastgezet. Het dient een ijzeren wet te zijn dat zodra steigerpijpen om een of andere reden zijn losgemaakt, deze onder directe controle blijven en vervolgens op zo kort mogelijke termijn weer solide worden bevestigd.

Informatie

Het voorkomen van ongelukken in de bouw is een van de taken uit het pakket van de dienstverlening van Aboma+Keboma. Adviezen over ongevalspreventie kunnen worden ingewonnen bij:

Aboma+Keboma Postbus 141 6710 BC Ede Tel.: 0318 – 63 14 81 Fax: 0318 – 63 20 13 e-mail: info

Reageer op dit artikel