nieuws

Haagse college mikt op 15.000 extra banen

bouwbreed

Het nieuwe Haagse college van B en W (VVD/PvdA/CDA) wil de basis leggen voor 15.000 banen extra in de stad. Hierbij gaan de verse bestuurders uit van de al langer bestaande masterplannen Hoog Hage (nieuwe stadsvloer boven NS-sporen) en Stadseconomie (bevorderen kleinschalige bedrijvigheid).

Dat blijkt uit het collegeprogramma, dat de titel Hernieuwd Perspectief meekreeg. De Residentie ziet de toekomst weer met frisse moed tegemoet nadat eind ’97 het Rijk de stad een bijdrage gaf van ruim f. 1 miljard om uit de artikel 12-problemen te komen.

Het nieuwe college is nog steeds pessimistisch over de ruimtenood van Den Haag. De stad zit ingeklemd tussen de zee en randsteden en kan daarom geen nieuwe bedrijven aantrekken. De bestuurders zien in een stadsprovincie Haaglanden hiervoor de beste oplossing, maar omdat de Kamer dat niet ziet zitten, wil het college toevoeging van bouwlocaties. “Pas dan is er sprake van werkelijk financieel herstel.”

Deltametropool

Volgens het nieuwe programma gaat Den Haag samen met de drie andere grote steden in de Randstad dat gebied uitbouwen tot een “internationaal concurrerend vestigigingsmilieu”. Daarvoor is de naam Deltametropool bedacht en spelen met name de nieuwe HSL-stations een belangrijke rol.

Op het gebied van toerisme streeft de stad naar meer kwaliteit in plaats van kwantiteit. Het aantal dagjesmensen naar bijvoorbeeld Scheveningen kan niet meer stijgen omdat de wegen dichtslibben. Den Haag ziet liever meer congressen in onder meer het Kurhaus. Dat soort bezoekers leveren meer geld op en op die manier ook meer banen. Verder komt er een experiment voor vrije sluitingstijden van de horeca in de binnenstad, en trekt de stad ongeveer f. 1 miljoen per jaar uit voor de bestrijding van volksergernis nummer een: hondenpoep.

Reageer op dit artikel