nieuws

Gemeenten mogen saaie woonwijken bouwen

bouwbreed

Gemeenten bepalen welke huizen er binnen hun grenzen worden gebouwd. De rijksoverheid gaat daar niet over, aldus minister De Boer (ruimtelijke ordening). Zij wil daarom niet ingrijpen als ergens saaie woonwijken worden gebouwd.

De Boer wil gemeenten wel zoveel mogelijk stimuleren om te voorkomen dat projectontwikkelaars te veel eengezinswoningen zonder kraak of smaak neerzetten. Zij reageerde hiermee maandagavond tijdens het debat over het nationaal ruimtelijk beleid op zorgen vanuit de Tweede Kamer dat nieuwbouwwijken veel te weinig variatie krijgen.

Vooral PvdA’er Duivesteijn hekelde “de ramp” die zich bij voorbeeld in Ypenburg voltrekt. Hij wil dat in minstens 35 procent van gebieden voor woningbouw huizenkopers zelf kunnen bepalen hoe hun huizen er uit gaan zien. Zij kunnen dan zelf een architect in de arm nemen.

“Ik vraag me af of dat tot betere huizen leidt”, reageerde De Boer. De voorbeelden die zij kent, stemmen haar niet optimistisch. Zij wil hiervoor wel ruimte geven, maar op een bepaald percentage wil zij zich niet vastleggen.

Grote lijnen

De Boer voelt verder niets voor een meer sturende rol van de rijksoverheid bij ruimtelijke ordening, zoals de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) onlangs voorstelde. De rijksoverheid is er voor de grote lijnen, provincie en gemeenten moeten die vervolgens invullen in bestemmingsplannen. Zo zijn de spelregels, zei De Boer. De minister weersprak dat haar ministerie met andere departementen overhoop ligt over de ruimtelijke ordening in Nederland. Zij waardeert juist hun betrokkenheid.

Hoewel de Kamer dat graag wil, kan Leiden volgens De Boer voorlopig niet bouwen op Marine Vliegkamp Valkenburg, dat weinig wordt gebruikt. Afgezien van 4 starts en landingen van Orions van de Marine, wordt het vliegveld incidenteel gebruikt door het Koninklijk Huis en buitenlandse gasten van de regering.

Leiden moet van De Boer zijn heil maar zoeken in Haaglanden. Daar is nog ruimte voor 4000 woningen. Ook op termijn, na 2010, is de kans dat op Valkenburg kan worden gebouwd, erg klein. De Boer zegde een schriftelijke toelichting van het kabinet toe.

Uitgangspunt bij woningbouw blijft voor De Boer dat er zoveel mogelijk in steden wordt gebouwd en op plaatsen die daarvoor al zijn aangewezen. In open ruimte komen in principe geen nieuwe huizen of bedrijven. CDA en VVD willen die mogelijkheid juist wel.

Reageer op dit artikel