nieuws

Garantielonen

bouwbreed Premium

De garantielonen, zoals die bij de cao voor het bouwbedrijf zijn overeengekomen, zijn volgens afspraak per 1 april j.l. met 0,75 % verhoogd. De nieuwe lonen voor vakvolwassen werknemers en leerlingen werden verkregen van de hout- en bouwbond CNV

Tabel 1 Tabel II Loon voor werknemers in dienst van een

Volwassen werknemersVolwassen werknemers samenwerkingsverband in de eerste 13 opleidingsweken van de leerarbeidsovereenkomst**

fg weekloon uurloon fg weekloon uurloon Leeftijd Weekloon (25 uur) Uurloon

A 749,20 18,73A 838,40 20,96 16 jaar 198,75 7,95 B 794,80 19,87B 884,00 22,10 17 jaar 223,50 8,94 C 841,60 21,04C 930,80 23,27 18 jaar 273,2510,93 D 900,40 22,51D 989,60 24,74 19 jaar 323,0012,92 E 946,00 23,65- – – 20 jaar 372,50 14,90 Tabel III Garantieloon voor jeugdige werknemers Zonder In primaire Met primaire In voortgezetteMet voortgezette vakopleiding opleiding opleiding opleiding opleiding Leeftijd Staffel Weekloon Uurloon Weekloon Uurloon Weekloon Uurloon Weekloon Uurloon Weekloon Uurloon 16 40% 239,68* 7,49318,00 7,95 17 45% 269,76* 8,43357,60 8,94 437,20 10,93479,2011,98 18 55% 412,00 10,30437,20 10,93 516,80 12,92566,40 14,16653,60 16,34 19 65% 486,80 12,17516,80 12,92 596,00 14,90653,60 16,34762,40 19,06 20 75% 562,00 14,05596,00 14,90 695,60 17,39762,40 19,06vakvolw. loon

21 87,5%655,60 16,39 695,60 17,39 vakvolw. loonvakvolw. loon vakvolw. loon

* Dit is het weekloon bij 32 uur werken voor partieel leerplichtigen; de 17-jarige die niet partieel leerplichtig is en 40 uur werkt, heeft een weekloon van f. 337,20,

zijnde 40 keer het genoemde uurloon.

Voor 16-jarige partieel leerplichtigen met een driedaagse werkweek is het weekloon f. 179,76.

** Deze schaal geldt tevens voor jeugdige werknemers die de vakopleiding pas na de zomervakantie instromen.

Reageer op dit artikel