nieuws

Frieling krijgt regie stedenbouwkundig ontwerp IJburg

bouwbreed

Prof. ir. D.H. Frieling gaat de stedenbouwkundige opzet van IJburg coordineren. Frieling krijgt de taak te zorgen dat de toekomstige waterstad in het IJmeer een eigen, typische IJburgidentiteit krijgt.

De drie consortia die de ontwikkeling van IJburg voor hun rekening hebben genomen, realiseerden zich dat de opsplitsing van het toekomstige wooneiland het risico van een onsamenhangend allegaartje met zich meebrengt. De Delftse hoogleraar die onder meer betrokken was bij de ontwikkeling van Almere en de inpoldering van de Markerwaard krijgt een grote vinger in de pap bij het vaststellen van de eisen die aan de uitwerking en aan de ontwerpers worden gesteld. Verder moet Frieling er op toezien dat de gemaakte afspraken ook worden uitgevoerd.

Het aantrekken van prof. Frieling door de consortia Waterstad IJburg C.V., IJburgermaatschappij en IJ Delta is een direct gevolg van de toezegging van de rijksoverheid geld beschikbaar te stellen voor de IJ tram. Daarmee is aan de voorwaarde voor de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Amsterdam en de consortia voldaan. Op hun beurt zullen de consortia een eerste aanbetaling doen van f. 18 miljoen voor het landmaken.

Reageer op dit artikel