nieuws

Experimentenwet schept ruimte voor leefbare stad

bouwbreed

De Experimentenwet Stad en Milieu geeft vijfentwintig gemeenten sinds 1 januari meer mogelijkheden om ruimte in de stad te bebouwen. Gemeenten kunnen daarvoor onder voorwaarden afwijken van de bestaande eisen voor de milieukwaliteit. Een plan moet dan wel beter ruimtegebruik en grotere leefkwaliteit opleveren. Dat meldt het rapport ‘Milieunormering in de compacte stad’ van de TU Delft.

De slaagkans van experimenten voor stad en milieu neemt toe wanneer gemeente, bewoners en het milieucentrum een overeenkomst sluiten voor een plan. Gemeenten doen er goed aan al vroeg een onafhankelijke projectleider te benoemen. Als een gemeenteraad tot afwijking van de geldende eisen besluit, zal het ministerie van VROM deze beslissing nalopen. De Nederlandse milieu-eisen moeten aan de Europese normen voldoen.

Leefkwaliteit laat zich moeilijk in normen vangen. Betrokkenen, zoals bewoners, moeten in belangrijke mate kunnen meebepalen hoe begrippen als leefkwaliteit en leefbaarheid worden vormgegeven. Om tot grotere leefbaarheid te komen is het soms zinvol af te wijken van de regels. In dat geval mogen er geen gezondheidsrisico’s ontstaan.

Reageer op dit artikel