nieuws

Europarlement moet euro-bank controleren

bouwbreed

Een formele overeenkomst moet het overleg tussen het Europees Parlement (EP) en de toekomstige Europese Centrale Bank (ECB) regelen. De ECB zal de gewenste prijsstabiliteit bepalen en dient elk jaar aan het EP de doelstellingen duidelijk te maken. Dat gebeurt door middel van een jaarverslag dat de president van de ECB voorlegt aan de Europese Raad en aan het EP. Dat kan aan de hand daarvan een debat houden. De bevoegde commissie van het EP kan de bankpresident en de overige directieleden horen.

De Duitse europarlementarier Ch. Randzio-Plath noemt het EP de enige en direct gekozen Europese instelling die de ECB kan controleren. Het Verdrag van Maastricht bepaalt dat de ECB een instelling moet zijn die onafhankelijk politiek, financieel, functioneel, organisatorisch en personeelsbeleid kan voeren.

De onafhankelijkheid van de nationale banken in de lidstaten valt daar volgens Randzio-Plath min of meer bij in het niet. Het EP maakte zich altijd sterk voor die onafhankelijkheid omdat de ECB op die manier het beste de prijsstabiliteit kan bewaren. Deze onafhankelijkheid maakt een even grote mate van democratische controle noodzakelijk. Volgens Randzio-Plath is werkelijke onafhankelijkheid op de lange duur alleen geloofwaardig bij legitimiteit en transparantie.

Verantwoording

Duitsland hecht erg aan de onafhankelijkheid van de eigen centrale bank. In het verlengde daarvan vindt de bondsrepubliek dat de ECB een zelfde onafhankelijkheid moet krijgen. Maar vanuit die positie toch verantwoording te moeten afleggen roept een paradox op.

Het EP komt volgens de Nederlandse europarlementarier A. Metten verdragsmatig als enig openbaar forum in aanmerking voor de rekenschapsplicht van de ECB. Democratische controle op het instituut vergroot volgens commissaris Y.Th. de Silguy tevens het vertrouwen van het publiek. Daarbij moet de ECB het algemene economische beleid steunen en bijdragen aan de doelstellingen van de EU. Het gaat dan bijvoorbeeld om groei en werkgelegenheid. Monetair beleid staat volgens De Silguy niet los van economisch beleid.

De onafhankelijkheid van de ECB betekent ook niet dat de bank geisoleerd vanuit Frankfurt/Main bestuurt. Onafhankelijkheid moet dan samengaan met toelichting op beleid.

Reageer op dit artikel