nieuws

Eindhoven worstelt met bedrijventerreinen

bouwbreed Premium

Eindhoven worstelt met een nijpend tekort aan direct uitgeefbare bedrijventerreinen. Ook de vraag naar kantoren in de stad overstijgt het aanbod. Om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen wil Eindhoven de komende jaren nieuwe locaties in ontwikkeling brengen.

Het het overzicht van het afgelopen jaar blijkt dat de Brabantse gemeente te weinig direct uitgeefbare bedrijventerreinen heeft. In 1997 is er weliswaar 12 hectaren grond verkocht maar daar staat tegenover dat per 1 januari van dit jaar 160 bedrijven voor een vestiging op nieuwe terreinen genoteerd staan. Bij elkaar gaat het om een optie op 48,6 hectare.

Omdat de vraag dusdanig groot is wel Eindhoven sneller terreinen uitgegeven. Het gaat daarbij dan met name om de terreinen Driehoeksbos, eind dit jaar en goed voor 3 hectare, Bokt-West volgend jaar 20 hectare en Meerhoven-Oost met 57 hectare met afstand het grootste gebied. Met de ontwikkeling van dit terrein moet eveneens in 1999 snel een begin worden gemaakt.

Naast de vraag naar ruimte op bedrijventerreinen trekt ook de kantorenmarkt fors aan. Ter illustratie: De voorraad aan kantorenlocaties is van 70.000 vierkante meter bruto vloeroppervlak in 1996 gedaald naar 30.000 vierkante meter bvo in 1997. “Van deze oppervlakte is echter het grootste gedeelte niet geschikt voor de markt. Het gaat hier veelal om verouderde of incourante panden”, aldus de gemeente Eindhoven.

Stationsdistrict

Voor de bouw van kantoren zijn er in het afgelopen jaar vier terreinen van in totaal 5100 m2 verkocht. Op deze locaties zullen kantoren gebouwd worden met ongeveer 5.000 m2 bvo. Voor 1998 is inmiddels 30.000 m2 bvo gereserveerd voor de bouw van zes kantoren waaronder de eerste 22.000 m2 voor het Kennedy Business Center. Het stationsdistrict met het Kennedy Business Center moet in de visie van het gemeentebestuur een kantorenlocatie van formaat worden. Bij elkaar gaat het om zo’n 50.000 m2 kantoorruimte die hier, eventueel versneld, kan worden gerealiseerd.

Reageer op dit artikel