nieuws

Eindhoven voert vervuild slib af

bouwbreed

Ruim 9700 kubieke meter matig tot zwaar verontreinigd slib gaat de gemeente Eindhoven afvoeren naar een reinigingsbedrijf in Weert. Het slib is afkomstig van werkzaamheden aan het Beatrixkanaal en de Beatrixhaven. Het leegmaken van het slibdepot gaat zo’n vier weken duren. Met het afvoeren is ruim f. 1,5 miljoen gemoeid.

Omdat het gaat om vervuilde grond worden er nogal wat maatregelen getroffen. Zo wordt bij de uitgang van het depot een wasstraat geinstalleerd die de vrachtwagens schoonspoelt voordat ze de openbare weg oprijden. Ook wordt het slib tijdens het laden met water besproeid om stofvorming te voorkomen. Medewerkers van de Regionale Milieudienst zijn tijdens de werkzaamheden aanwezig om te kijken of alle veiligheidsmaatregelen daadwerkelijk worden nageleefd.

Reageer op dit artikel